Livscyklusvurderinger og materialer

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende som har gennemført kurset:

 • Skal have opnået kendskab til certificeringsordninger, nationale strategier samt regulering af bæredygtigt og cirkulært byggeri
 • Skal have opnået kendskab til mærkningsordninger og bæredygtighedsvurderinger af materialer i byggeriet
 • Skal have opnået viden om planetære grænser og absolut bæredygtighed i forhold til byggeriet
 • Skal have opnået viden om cirkulære perspektiver, ressourcehåndtering og genanvendelse i byggeriet
 • Skal have opnået detaljeret viden om hvordan livscyklusvurderinger udføres for byggeri
 • Skal have opnået detaljeret viden om brugen af værktøjer og data, herunder miljøvaredeklarationer, til at udføre LCA på bygninger

Færdigheder

Studerende som har gennemført kurset:

 • Skal kunne udføre en livscyklusvurdering af en bygning
 • Skal kunne bruge en livscyklusvurdering af en bygning til at identificere hot-spots og optimeringsmuligheder for design
 • Skal kunne evaluere bæredygtigheden i bygninger ved brug af certificeringsordninger og regulering

Kompetencer

Studerende som har gennemført kurset:

 • Skal kunne diskutere og reflektere muligheder og begrænsninger ved de vurderingsmetoder der benyttes i det bæredygtigt byggeri
 • Skal kunne diskutere og reflektere over de forskellige definitioner af bæredygtighed der benyttes i byggeriet
 • Skal kunne forholde sig kritisk og reflekterende til forskellige typer af data benyttet i LCA

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLivscyklusvurderinger og materialer
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLife cycle assessment and materials
ModulkodeB-BB-B3-3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet