Bæredygtighed i forbindelse med simpelt byggeri

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Med udgangspunkt i et simpelt byggeri, fx et kolonihavehus, analyseres hvordan og hvilke elementer af bæredygtighed i byggeriet der påvirker bygningen og dens projektering, opførelse, drift, nedrivning og genanvendelse.

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne definere og forstå de i projektarbejdet anvendte begreber inden for bæredygtigt byggeri, samt have en grundlæggende forståelse for de anvendte metoder, teorier og/eller modeller inden for fagområdet bæredygtigt byggeri

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne definere projektarbejdets mål og en strategi for problembearbejdning og kunne analysere og drage konklusioner under inddragelse af relevante sammenhænge
 • Skal kunne skrive en konklusion, der besvarer projektarbejdets problemstilling
 • Skal kunne foretage en vurdering af relevansen af i forbindelse med projektarbejdet indhentet information
 • Skal kunne inddrage og beskrive relevante begreber, modeller, teorier og metoder inden for bæredygtigt byggeri anvendt til analyse af den valgte problemstilling
 • Skal kunne formidle projektets arbejdsresultater på en struktureret og forståelig måde såvel skriftligt, grafisk som mundtligt
 • Skal kunne analysere egen læreproces
 • Skal kunne anvende en metode til organisering af projektarbejdet

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport
 • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater
 • Skal kunne anvende projektarbejde som studieform
 • Skal kunne reflektere over egne erfaringer med projektarbejdet og problembearbejdningen
 • Skal kunne anvende de i projektarbejdet benyttede metoder/teorier inden for fagligheden bæredygtigt byggeri i forbindelse med analyse af en problemstilling af lignende faglig karakter.

LÆRINGSMÅL FOR PROBLEMBASERET LÆRING

 • Skal have viden om problemidentifikation
 • Skal have viden om målsætninger (samarbejdsaftale)
 • Skal have viden om gruppesamarbejde/sammensætning
 • Skal have viden om procesanalyse
 • Skal have viden om problemformulering
 • Skal have viden om projektledelse

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning evt. suppleret med forelæsninger, workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

De studerende gives et tema, der har fokus på den ingeniørmæssige tilgang til modellering/analyse af virkeligheden samt et projektkatalog med projektforslag, der tager afsæt i problemstillinger inden for byggeri og anlæg.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 10 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 300 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBæredygtighed i forbindelse med simpelt byggeri
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSustainability in relation to simple constructions
ModulkodeB-BB-B1-2
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (bæredygtige byggeprocesser)
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet