Videnskabsteori og metoder inden for byggeri og anlæg

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal have overblik over et udvalg af grundlæggende problemstillinger og udfordringer inden for byggeri og anlægs fagdiscipliner
 • Skal have viden om et udvalg af grundlæggende beregningsmodeller og overvejelser knyttet til problemstillinger indenfor byggeri og anlægs fagdiscipliner
 • Skal have indsigt i ingeniørens modelverden af virkeligheden og nytteværdien af informationsindhentning/ophobning herunder hvordan usikkerhed håndteres f.eks. i normer/standarder og i prognoser og viden om byggeri- og anlægsingeniørens sikkerhedsfilosofi
 • Skal have viden om udvalgte forudgående/historisk banebrydende opdagelser/erfaringer og deres betydning og viden om udvalgte forskningsvinkler indenfor byggeri og anlæg
 • Skal have viden om objektbaserede digitale modeller i CAD systemer og deres funktionalitet og viden om grundlæggende objektbeskrivelser
 • Skal have viden om de digitale modellers anvendelse som kommunikationsværktøj og standarder for opbygning af tegningsmateriale indenfor byggeri og anlæg

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne foretage fastlæggelse af laster til projektering af bygningskonstruktioner i henhold til konstruktionsnormerne
 • Skal kunne foretage eftervisning af tilfredsstillende sikkerhed af bygningskonstruktioner vha. partialkoefficientmetoden
 • Skal forstå de i kurset behandlede problemstillinger og de bagvedliggende mekanismer/metoder/teorier
 • Skal kunne foretage beregninger og vurderinger med afsæt heri
 • Skal kunne anvende CAD til modellering og visualisering og skal kunne håndtere objektmodeller indenfor byggeri og anlæg

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Første indsigt i de problemstillinger man kan møde som ingeniør indenfor byggeri og anlæg og indsigt i hvordan usikkerhed (kan) håndteres og indsigt i begrebet sikkerhedsfilosofi
 • Første oplevelse af interaktion mellem forskellige fagdiscipliner indenfor byggeri og anlæg
 • Indblik i udvalgte teknologi-spring op til i dag og forskningsvinkler
 • Indsigt i objektstrukturer og CAD systemers anvendelse og potentiale indenfor byggeri og anlæg

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, case-opgave, m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVidenskabsteori og metoder inden for byggeri og anlæg
Prøveform
Skriftlig
Portfoliobaseret individuel prøve baseret på en case eller individuel skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved kursusstart.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTheory of Science and Modelling within Civil Engineering
ModulkodeB-BA-B1-5
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet