Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om grundlæggende læringsteori
 • Skal have viden om teknikker til planlægning og styring af projektarbejde
 • Skal have viden om forskellige tilgange til problembaseret læring (PBL); herunder Aalborg modellens udgangspunkt i problemer, der indgår i en samfundsmæssig og/eller humanistisk sammenhæng
 • Skal have viden om forskellige tilgange til analyse og vurdering af ingeniørvidenskabelige problemstillinger og løsninger i et videnskabsteoretisk, etisk og samfundsmæssigt perspektiv
 • Skal have viden om konkrete metoder inden for bygge- og anlægsområdet til at udføre denne analyse og vurdering

Færdigheder

 • Skal kunne planlægge og styre et problembaseret studieprojekt
 • Skal kunne analysere projektgruppens organisering af gruppesamarbejdet med henblik på at identificere stærke og svage sider og på den baggrund komme med forslag til, hvordan samarbejdet i fremtidige grupper kan forbedres
 • Skal kunne reflektere over årsager til og anvise mulige løsninger på eventuelle gruppekonflikter
 • Skal kunne analysere og vurdere egen studieindsats og læring med henblik på at identificere stærke og svage sider, og der ud fra overveje videre studieforløb og studieindsats
 • Skal kunne reflektere over de anvendte metoder i et videnskabsteoretisk perspektiv
 • Skal kunne udpege relevante fokusområder, begreber og metoder til at vurdere og udvikle løsninger under hensynstagen til de samfundsmæssige og humanistiske sammenhænge i hvilke løsningen skal indgå.

Kompetencer

 • Skal være i stand til at indgå i et teambaseret projektarbejde
 • Skal være i stand til at formidle et projektarbejde
 • Skal være i stand til at reflektere og udvikle egen læring bevidst
 • Skal være i stand til at indgå i og optimere kollaborative læreprocesser
 • Skal være i stand til at reflektere over sit professionelle virke i relation til det omgivende samfund

Undervisningsform

Kurset er organiseret som et mix af forelæsninger, seminarer, workshops, gruppekonsultation og selvstudie

Omfang og forventet arbejdsindsats

150 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProblembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProblem-based Learning in Science, Technology and Society
ModulkodeB-BA-B1-4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet