Bachelorprojekt: Integreret design

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

De studerende skal have faglig viden, færdigheder og kompetencer indenfor industriel design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1. – 5. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektmodulets overordnede mål er, at de studerende bringer den hidtil opnåede ingeniørfaglige læring (viden, færdigheder og kompetencer) i spil ved gennemførelsen af et mere komplekst projektforløb og derigennem demonstrerer kompetence i integreret produktdesign som en teknisk- naturvidenskabelig funktionsorienteret udviklingsproces. De studerende skal kunne udarbejde et helstøbt produktforslag til en specifik brugskontekst og målgruppe, der gennem en transparent designproces integrerer form, funktion, interaktion, materiale, mekanik og konstruktion, samt er i stand til at specificere, dokumentere, evaluere og reflektere over både produktdesignet og designprocessen. Der arbejdes med redesign af en given produkttype, gerne til professionel brug, fra observation af brug til forslag til konstruktion, materialevalg og procesteknik.

Studerende, der gennemfører modulet:

Læringsmål

Viden

 • Skal kunne redegøre for og evaluere både teoretisk og evidensbaseret viden om organisering, gennemførelse og formidling af integrerede designløsninger
 • Skal kunne redegøre for viden om forskning og evidensbaseret informationsbehandling og designprocesnavigering med henblik på at integrere kvalitative og kvantitative parametre for design og tilblivelse af produkter
 • Skal have evidensbaseret viden om problemer, potentialer og behov samt værdimæssige konsekvenser af et designkoncept på et afgrænset område med hensyntagen til produktets brug og tilblivelse

Færdigheder

 • Skal kunne udarbejde et designforslag, der integrerer viden i produktets tilblivelse; herunder relevant teknologi, materiale, mekanik, mekatronik, procesteknik, produktion, fremstilling og forsyningskæde
 • Skal kunne udarbejde et designforslag indenfor et nærmere specificeret område, der opfylder behov hos en specifik brugergruppe, kontekst og virksomhedstype og kunne argumentere for forslagets værdimæssige konsekvenser
 • Skal kunne realisere en integreret designproces og reflektere over relationer mellem parametre og helhed, kunne udvælge og anvende relevante metoder i udvikling af et produkt og kunne påvise alternative løsninger for både design og tilblivelse af produktet
 • Skal kunne udarbejde en procesrapport, der dokumenterer og reflekterer over projektforløbet, anvendte teorier og metoder samt opnåede proceserfaringer i forhold til designforslaget

Kompetencer

 • Skal kunne planlægge, formidle og gennemføre en multiparadigmatisk, udviklings- og synteseorienteret, systematisk og integreret produktudviklingsproces og designe med hensyntagen til produktets brug, brugskontekst og tilblivelse, samt metodisk tilstræbe innovationshøjde
 • Skal igennem et konkret projekt bevidst og reflekteret kunne arbejde med både produkt og proces og derigennem demonstrere kompetence i at håndtere integreret produktdesign, som en teknisk-naturvidenskabelig funktionsorienteret udviklingsproces
 • Skal kunne formidle designforslaget overfor en virksomhed og en brugergruppe
 • Skal kunne samarbejde i en gruppe omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fremlæggelse af designforslaget og den bagvedliggende proces

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i kap. 3.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt: Integreret design
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS20
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBSc Project: Integrated design
ModulkodeAODIB6P173
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design