Frembringelse IV: Strategisk materialevalg II

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på faglig viden, færdigheder og kompetencer inden for industriel design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1. – 5. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

De studerende skal opnå en viden om de bæredygtighedsmæssige konsekvenser af produkter og deres materialevalg, der gør dem i stand til at foretage overordnede vurderinger om bæredygtighed i en forslagsstillelse situation. Herved ses konsekvenser om bæredygtighed som være relevant ved både konceptudvikling hvor løsningsretning og strategi fastlægges og ved produktdetaljering, hvor fremstilling, materialer og efterbehandling specificeres.

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet:

  • Skal demonstrere viden om de mest gængse materialers og fremstillingsprocessers overordnede miljømæssige konsekvenser
  • Skal demonstrere viden om genanvendelsesmuligheder for de mest gængse materialer

Færdigheder

Studerende, der gennemfører modulet:

  • Skal kunne foretage overvejelser af valg af materialer i et produktforslag, der tager højde for bæredygtighed på overordnet plan
  • Skal kunne specificere farver og materialeoverflader i et produktforslag med konkrete overvejelser om miljømæssige konsekvenser
  • Skal kunne foretage en grundlæggende kvalificeret afvejning af produkters materialemæssige æstetiske, funktionelle og konstruktive egenskaber i forhold til bæredygtighed i en designproces

Kompetencer

Studerende, der gennemfører modulet:

  • Skal kunne designe et produktkoncept, med aktiv stillingtagen til de miljømæssige konsekvenser på både et konceptniveau og i forhold til udvalgte detaljer i udmøntningen af konceptet

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i studieordningens § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFrembringelse IV: Strategisk materialevalg II
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelConstruction IV: Strategic Choice of Materials II
ModulkodeAODIB6K202
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (arkitektur og design)
StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design