Mekatroniske produkter og systemer

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået på Arkitektur & Design uddannelsens 1. - 4. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har til formål at give viden og kompetencer angående teknologier, som bringes i anvendelse ved design og udvikling af mekatroniske produkter. Modulet introducerer og integrerer således viden om mekaniske og aktive komponenter, sensoring, simpel styring og interfacedesign. Gennem design og studier af elektroniske styringer og interface på forskellige produkter, samt funktionalitet og formgivning af bevægelige mekaniske dele tilstræbes en forståelse af principper og løsningstyper. Der gennemføres øvelser, som giver de studerende træning i at arbejde med konkrete systemdesign for produkter, hvor de ovennævnte aspekter integreres på forskellig vis.

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om mekatroniske produkters basale karakteristika
  • Skal have viden om almindeligt anvendte komponenter i forbindelse med det mekaniske design
  • Skal have viden om grundlæggende styringsbegreber, eksempelvis open loop, closed loop og fejlsignalregulering
  • Skal have viden om sekventiel styring, herunder boolsk algebra og relaterede teorier og metoder for implementering af sekventielle styringer

Færdigheder

  • Skal kunne opstille og redegøre for et logisk diagram for et simpelt mekatronisk system med flere eksterne styreinputs
  • Skal kunne sandsynliggøre simple mekatroniske systemer med konceptmodeller
  • Skal kunne vurdere sammensætning af typiske komponenter indenfor styring og mekaniske funktioner, som kunne være relevant at inddrage i forbindelse med udviklingen af et mekatronisk produkt

Kompetencer

  • Skal kunne vælge og sammensætte relevante komponenter til et løsningsforslag, samt være i stand til at analysere og implementere bevægelige komponenter, tilhørende elektronisk styring og interface for et produkt

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMekatroniske produkter og systemer
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMechatronic Products and Systems
ModulkodeAODIB5K173
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (arkitektur og design)
StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design