Integreret produktudvikling: Interaktion

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

De studerende skal have faglig viden, færdigheder og kompetencer indenfor industriel design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1. - 4. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Dette modul skal yderligere udvide den iterative, refleksive procesforståelse til en mere avanceret integrativ forståelse af parallelle og overlappende udviklingsspor, med stage-gate-struktur. Modulet supplerer den kognitive, fysiologiske menneske-faktor brugertilgang med en menneske-aktør forståelse og mere præcise målgruppemetoder, eks. Personas. Form, udtryk, grafik og semiotik udbygges med scenarier og produktsemantiske begreber og værktøjer, der øger præcisionen i specificering af hvilke funktioner, materialekarakter og konnotationer / immaterielle værdier, der ønskes integreret i produktet og oplevelsen af dette i produktsemantisk forståelse. Her arbejdes både 2D og 3D, digitalt og analogt med en forslagsstillende udviklingsproces, der muliggør efterprøvning af antagelser.

Studerende, der gennemfører modulet:

Læringsmål

Viden

  • Skal kunne redegøre for og analysere teorier og metoder for iterative, refleksive produktudviklingsprocesser, der integrerer flere perspektiver om produktets funktion, brug, oplevelse, konstruktion, fremstilling og produktion
  • Skal kunne redegøre for og evaluere teori og metoder til virtuel og fysisk prototyping af både produktets konstruktion, materiale og brug på konceptniveau
  • Skal kunne redegøre for og analysere teori og metode for specificering af målgruppe og dertilhørende kravspecificering for materielle og immaterielle kvaliteter i produktet
  • Skal kunne redegøre for og evaluere teori og metoder til analyse af brugs- og brugerkontekst, samt omsætte empiriske observationer og simpel research til kravspecificering

Færdigheder

  • Skal kunne gennemføre en funktionsorienteret konceptuel prototyping udviklingsproces, med fokus på integration af funktionalitet og konstruktion med oplevelse og udtryk
  • Skal kunne anvende metoder og teorier til analyse og udvikling af målgruppebeskrivelse og dertil relateret kravspecifikation for produktets oplevede materielle og immaterielle kvaliteter
  • Skal kunne indsamle, generere og analysere observationer og data for produktets brugskontekst og målgruppe, samt omsætte dette til kravspecifikation og løsningsforslag
  • Skal kunne modellere og kommunikere løsningsforslag gennem 3D-modellering

Kompetencer

  • Skal kunne specificere og metodisk understøtte design af produktkoncepter med vægt på brugskontekst og specifik målgruppe, gennem en iterativ, refleksiv udviklingsproces, der integrerer produktets funktion, konstruktion og brug, ud fra selvstændigt identificerede krav
  • Skal kunne udfolde, modellere og kommunikere koncepter for interaktion med og oplevelse af produkter, med behørig inddragelse af konstruktionstekniske, funktionalitets- og produktsemantiske overvejelser relateret til en given målgruppe

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i kap. 3.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntegreret produktudvikling: Interaktion
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntegrated Product Development: Interaction
ModulkodeAODIB5K171
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (arkitektur og design)
StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design