Matematik og parametriske strukturer i industrielt design

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

De studerende skal have faglig viden, færdigheder og kompetencer indenfor industriel design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1. og 2. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende skal opnå et indblik i matematiske begreber, metoder og algoritmer og deres anvendelse i modellering og parametrisk variation af to- og tredimensionelle strukturer samt deres implementering i designprocessen ved hjælp af parametriske designværktøjer.

Studerende, der gennemfører modulet:

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om modellering af flader som grafer af funktioner af to variable samt af rumlige strukturer ved hjælp af parameterfremstillinger; samt om fladerepræsentation ved parametriske designværktøjer
  • Skal kende til optimeringsmetoder for funktioner af flere variable
  • Skal kende forskellige krumningsbegreber på flader og deres betydning i en designmæssig sammenhæng
  • Skal have grundlæggende viden om anvendelse af matematiske funktioner og begreber i digitale værktøjer til modellering af komplekse flader og rumlige strukturer

Færdigheder

  • Skal kunne beregne og interpretere partielle afledede, gradienter og retningsafledede for simple funktioner af flere variable
  • Skal kunne bestemme maksima og minima for simple funktioner af flere variable
  • Skal kunne konstruere, analysere og variere komplekse parametriske flader og rumlige strukturer ud fra givne specifikationer i digitale værktøjer og ræsonnere over deres egenskaber ved hjælp af matematiske begreber og beregninger
  • Skal kunne beskrive geometriske relationer og håndtere ændringer af dem parametrisk
  • Skal kunne håndtere, organisere og operere på store datasæt til styring af datastrukturer, der anvendes i parametrisk software

Kompetencer

  • Skal kunne relatere og anvende viden og færdigheder vedrørende parametriske flader og rumlige strukturer samt deres egenskaber i designmæssige sammenhæng ved anvendelse af parametriske designværktøjer

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i kap. 3.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMatematik og parametriske strukturer i industrielt design
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMathematics and Parametric Structures in Industrial Design
ModulkodeAODIB4K173
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design