Integreret produktudvikling: Koncept

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået på Arkitektur & Design uddannelsens 1. – 3. semester eller lign.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kursusmodulet har til formål udvide de studerendes procesforståelse fra mange givne parametre i en redesignproces, til den iterative forslagsstillende refleksive proces med stigende ansvar for kravspecificering omkring funktionalitet målrettet brugskonteksten. Modulet giver de studerende flere værktøjer til at analysere og specificere brugeroplevelsen gennem bl.a. semiotik, grafik, interaktion og perception, hvor de kognitive ergonomiske aspekter kombineres med fysiologien. Med vægt på konceptualisering åbnes løsningsrummet således de studerende demonstrer åben procesforståelse ved at opfylde kravspecifikationen gennem flere parallelle løsninger.

 

Læringsmål

Viden

  • Skal kunne redegøre for teorier og metoder for iterative refleksive design- og produktudviklingsprocesser der kan håndtere flertydige værdier og krav på både helheds- og detaljeniveau med udgangspunkt i brugskonteksten
  • Skal kunne redegøre for og analysere systematiske konceptudviklingsmetoder inden for ingeniør- og designfaget
  • Skal kunne redegøre for og analysere teori og metoder til grundlæggende kombinerede kognitive og fysiologiske ergonomiske forhold relateret til produktdesign, med fokus på interaktionen mellem bruger og produkt
  • Skal kunne redegøre for og analysere grundlæggende semiotiske, grafiske, interaktionsmæssige og perceptionsmæssige aspekter af produktdesign

Færdigheder

  • Skal kunne gennemføre en systematisk analyse og konceptudvikling af interaktionsfokuseret funktionalitet gennem en iterativ, refleksiv design- og produktudviklingsproces med fokus på brugskontekst og brugerbehov
  • Skal kunne anvende systematisk konceptudviklingsmetodik til at designe flere løsningsforslag for den samme kravspecifikation og evaluere disse
  • Skal kunne anvende kognitive og fysiologiske ergonomiske metoder og teorier til analyse og design af funktionalitet integreret i både fysiske og digitale betjeningsflader i produkter
  • Skal kunne anvende visuel og semiotisk teori og metoder til specifikation og forslagsstillelse af brugeroplevelse, funktionalitet, grafiske elementer og komposition af enkle betjeningsflader og anvende denne i 3D digital visualisering

Kompetencer

  • Skal kunne specificere og metodisk understøtte design af produktkoncepter med vægt på fysisk og digital betjeningsflade, gennem en iterativ, refleksiv design- og produktudviklingsproces, der primært integrerer interaktion og funktion ud fra både egne og prædefinerede krav og referencer i både helhed og detalje
  • Skal kunne udfolde og visualisere et konceptuelt løsningsrum for betjeningsflader og funktionalitet i produkter, samt forholde sig aktivt og refleksivt til disse med behørig inddragelse af brugerperspektivet gennem fagets metoder indenfor ergonomi, semiotik og grafisk udtryk

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntegreret produktudvikling: Koncept
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntegrated Product Development: Concept
ModulkodeAODIB4K162
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (produkt- og designpsykologi)
StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design