Industrielt produkt: Analyse og redesign

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

De studerende skal have faglig viden, færdigheder og kompetencer indenfor industriel design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1. og 2. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektarbejdet omhandler produktudvikling og produktionsmodning, med udgangspunkt i analyse af et eksisterende produkt og efterfølgende redesign. De studerende lærer at analysere et produkt med hensyn til materialer og produktionsprocesser fra vugge til grav. Målet er at sætte de studerende i stand til på ingeniørfaglige præmisser at udarbejde et forslag til en ny konstruktion, der indebærer både materialesubstitution og forslag til produkt- og procesrelevante ændringer, for mere hensigtsmæssige og effektive operationer, processer og konstruktioner samt behørig hensyntagen til produktets anvendelse og brugerens fysiologi.

Studerende, der gennemfører modulet:

Læringsmål

Viden

 • Skal have forståelse for sammenhængen mellem styktal og materiale, form, funktion og fremstilling af et industrielt produceret produkt
 • Skal have viden om procesmaskiner og -anlægs virkemåde og kapacitet i forhold til redesign af et specifikt produkt
 • Skal kunne redegøre for metode til fysiologisk ergonomisk analyse og redesign af et specifikt produkt

Færdigheder

 • Skal kunne redegøre for et industrielt produkts fremstilling og konstruktion samt hvordan valg af proces og materiale influerer på et produkts udformning
 • Skal på baggrund af estimerede, relevante procesparametre kunne redegøre for valg af passende fremstillingsmetoder og procesmaskiner
 • Skal kunne redegøre for konstruktionen af et udvalgt mekanisk system, samt kunne dokumentere en konstruktion i form af 3D CAD-modeller og animationer, samt udfærdige arbejdstegning og specifikation for et komponent
 • Skal kunne anvende antropometrisk information og metoder til analyse og redesign af produkter og delkomponenter relateret til den menneskelige fysiologi, med henblik på hensigtsmæssig anvendelse
 • Skal kunne analysere et produkt mht. form, materiale, fremstillingsproces, dimensioner, tolerancer, overflader og montage

Kompetencer

 • Skal med udgangspunkt i et konkret industrielt produkt kunne vurdere komponenter og redesigne dem med fokus på alternativ udformning, funktionsintegration, brugsoptimering og/eller fremstillingsmetoder for optimering og besparelser og formidle intention, proces, anvendte metoder og værktøjer
 • Skal med udgangspunkt i et konkret industrielt produkt at kunne redegøre for samspillet mellem produktets overordnede struktur og delkomponenter
 • Skal for komponenter kunne beskrive proceskæden fra råmateriale/halvfabrikata til færdig komponent i relation til et forventet produktionsvolumen

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i kap. 3

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIndustrielt produkt: Analyse og redesign
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIndustrial Product: Analysis and Redesign
ModulkodeAODIB3P174
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (arkitektur og design)
StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design