Introduktion til arkitektur-ingeniørens faglighed

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektmodulet har til formål at introducere den studerende til arkitektur-ingeniørens praksis; herunder teorier, metoder, historie/kultur, terminologi og formgivningsproces ved integration af arkitektur- og ingeniørfaglig viden. Herunder er fokus PBL-pædagogisk at introducere metoder og modeller til analyse af enkle, afgrænsede problemstillinger, der er relevante for løsningen af et bæredygtigt, integreret arkitektur- og ingeniørprojekt. Samt metoder for organisering af et projektarbejde i samarbejde med andre studerende, og analyse af de samfundsmæssige forhold, som betinger problemorienteret projektarbejde.

Læringsmål

Viden

 • Skal have grundlæggende viden om arkitektur- og ingeniørfaglig terminologi, teorier, metoder, historie og relevante analoge/digitale værktøjer.
 • Skal have grundlæggende viden om samspillet mellem arkitektur- og ingeniørfaglig viden, samt anvendelsen i en integreret designproces af begrænset kompleksitet, herunder specifikt relationen imellem klima, form, rum, struktur og konstruktion.
 • Skal have viden om problemidentifikation, problemanalyse og vurdering af arkitektur- og ingeniørvidenskabelige problemløsninger, herunder grundlæggende metoder til aktør/brugeranalyse, stedsanalyse og forskellige typer dataindsamling.

Færdigheder

 • Skal kunne identificere og beskrive konkrete designmæssige udfordringer og potentialer i den givne kontekst og deraf udlede krav og ønsker til designforslaget.
 • Skal kunne udvælge og systematisk anvende grundlæggende arkitektur- og ingeniørfaglig viden, herunder teorier, metoder, analyse- og designværktøjer til at skitsere og udvikle designforslaget i den givne  kontekst, samt kunne vurdere og reflektere over påvirkningen af menneskelige, bæredygtige, miljø/klima- og samfundsmæssige forhold og konsekvenser.
 • Skal kunne planlægge, styre og reflektere over et problembaseret projekt, herunder kunne anvende udvalgte teknikker og analysere organisering af samarbejde og tidsstyring.
 • Skal kunne udvælge og systematisk anvende relevante analoge og digitale arkitektur- og ingeniørfaglige simulerings-, modellerings-, visualiserings- og beregningsmetoder til at konkretisere og anvende disse til at formidle projektet.

Kompetencer

 • Skal kunne vurdere et stykke bygningsarkitektur af begrænset kompleksitet i en given kontekst, ved brug af arkitektur- og ingeniørfaglig terminologi.

 • Skal kunne varetage planlægningen og gennemførelsen af en afgrænset formgivningsproces, fra initierende problemidentifikation til evaluering af designforslaget ved grundlæggende integration af arkitektur- og ingeniørfaglig viden.

 • Skal grundlæggende kunne indgå i og justere kollaborative læreprocesser, samt kunne identificere og udvikle egne muligheder for fortsat læring inden for arkitektur-ingeniørfagligheden.

   

Undervisningsform

Der henvises til § 17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til arkitektur-ingeniørens faglighed
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to Architectural Design-Engineering
ModulkodeAODB1P224
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design