Introduktion til arkitektur-ingeniørens formgivning, terminologi, proces og metode

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektet har til formål at introducere til arkitektur-ingeniørens praksis; herunder formgivning, terminologi, proces og metode ved integration af arkitektur- og ingeniørfaglig viden.

Studerende, der gennemfører modulet

Læringsmål

Viden

  • Skal have grundlæggende viden om ingeniør- og arkitekturfaglig terminologi, teorier, historie og metoder til brug ved formgivning af et stykke arkitektur af begrænset kompleksitet i en given kontekst
  • Skal have grundlæggende viden om samspillet mellem arkitektur- og ingeniørfaglig viden og anvendelsen i designprocessen, herunder specifikt relationen imellem form, rum og konstruktion

Færdigheder

  • Skal kunne identificere og beskrive konkrete designmæssige udfordringer og potentialer i den givne kontekst og deraf udlede krav og ønsker til designforslaget
  • Skal kunne vælge og systematisk anvende grundlæggende arkitektur- og ingeniørfaglig viden, herunder teorier, metoder, analyse- og designværktøjer til at skitsere og udvikle designforslaget i den givne kontekst
  • Skal kunne vælge og systematisk anvende relevante grundlæggende arkitektur- og ingeniørfaglige modellerings-, visualiserings- og beregningsmetoder til at konkretisere og formidle projektforslaget i den givne kontekst

Kompetencer

  • Skal kunne formgive og vurdere et stykke arkitektur af begrænset kompleksitet i en given kontekst, ved brug af arkitektur- og ingeniørfaglig terminologi, proces og metode
  • Skal kunne organisere, gennemføre, og reflektere over et problembaseret projektarbejde fra initierende problem til evaluering af designforslaget ved integration af arkitektur- og ingeniørfaglig viden

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i kap. 3

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til arkitektur-ingeniørens formgivning, terminologi, proces og metode
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to Design, Terminology, Process and Method of the Architectural Engineer
ModulkodeAODB1P174
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (arkitektur og design)
StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design