Introduktion til arkitektur-ingeniørens formgivning, terminologi, proces og metode

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektet har til formål at introducere til arkitektur-ingeniørens praksis; herunder formgivning, terminologi, proces og metode ved integration af arkitektur- og ingeniørfaglig viden.

Studerende, der gennemfører modulet

Læringsmål

Viden

  • Skal have grundlæggende viden om ingeniør- og arkitekturfaglig terminologi, teorier, historie og metoder til brug ved formgivning af et stykke arkitektur af begrænset kompleksitet i en given kontekst
  • Skal have grundlæggende viden om samspillet mellem arkitektur- og ingeniørfaglig viden og anvendelsen i designprocessen, herunder specifikt relationen imellem form, rum og konstruktion

Færdigheder

  • Skal kunne identificere og beskrive konkrete designmæssige udfordringer og potentialer i den givne kontekst og deraf udlede krav og ønsker til designforslaget
  • Skal kunne vælge og systematisk anvende grundlæggende arkitektur- og ingeniørfaglig viden, herunder teorier, metoder, analyse- og designværktøjer til at skitsere og udvikle designforslaget i den givne kontekst
  • Skal kunne vælge og systematisk anvende relevante grundlæggende arkitektur- og ingeniørfaglige modellerings-, visualiserings- og beregningsmetoder til at konkretisere og formidle projektforslaget i den givne kontekst

Kompetencer

  • Skal kunne formgive og vurdere et stykke arkitektur af begrænset kompleksitet i en given kontekst, ved brug af arkitektur- og ingeniørfaglig terminologi, proces og metode
  • Skal kunne organisere, gennemføre, og reflektere over et problembaseret projektarbejde fra initierende problem til evaluering af designforslaget ved integration af arkitektur- og ingeniørfaglig viden

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i kap. 3

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til arkitektur-ingeniørens formgivning, terminologi, proces og metode
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to Design, Terminology, Process and Method of the Architectural Engineer
ModulkodeAODB1P174
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design