Integration af arkitektur/design- og ingeniørfaglig viden i en problembaseret læringskontekst (PBL)

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har til formål at introducere integration af arkitektur/design,- og ingeniørfaglig viden og terminologi som grundlag for at forstå, beskrive og skabe sammenhæng mellem form, rum og konstruktion, i en problembaseret kontekst (PBL).

Studerende, der gennemfører modulet:

Læringsmål

Viden

  • Skal have grundlæggende kendskab til relationen imellem arkitektur/design- og ingeniørfaglig viden og terminologi, herunder samspillet mellem form, rum og konstruktion
  • Skal have kendskab til integration af grundlæggende arkitektur/design- og ingeniørfaglige analysemetoder til at forstå og beskrive sammenhæng mellem form, rum og konstruktion
  • Skal have kendskab til integration af grundlæggende arkitektur/design- og ingeniørfaglige designmetoder til at skabe mellem form, rum og konstruktion

Færdigheder

  • Skal kunne foretage basale værkanalyser med integreret anvendelse af grundlæggende arkitektur/design- og ingeniørfaglig viden, metoder og terminologi til at forstå og beskrive sammenhænge mellem form, rum og konstruktion
  • Skal kunne anvende enkle designværktøjer i integration af grundlæggende arkitektur/design- og ingeniørfaglig viden, metoder og terminologi til at skabe sammenhænge mellem form, rum og konstruktion
  • Skal kunne anvende enkle værktøjer til at formidle og præsentere sammenhænge mellem form, rum og konstruktion

Kompetencer

  • Skal kunne reflektere over samspillet mellem form, rum og konstruktion ved brug af grundlæggende arkitektur/design- og ingeniørfaglig viden og terminologi i en problembaseret kontekst

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntegration af arkitektur/design- og ingeniørfaglig viden i en problembaseret læringskontekst (PBL)
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntegration of Architecture/Design and Engineering in a Problem-Based Learning Environment (PBL)
ModulkodeAODB1P171
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design