Matematik: Struktur og form

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende skal opnå et indblik i fundamentale matematiske begreber, metoder og algoritmer, der er nødvendige for en effektiv brug af digitale værktøjer til 2D- og 3D-modellering i en designmæssig sammenhæng.

Studerende, der gennemfører modulet:

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om metoder til bestemmelse af løsninger for et lineært ligningssystem ved hjælp af matrixalgoritmer
 • Skal have viden om lineære transformationer, deres beskrivelse ved matricer og geometriske fortolkninger
 • Skal have viden om parametriske kurver med fokus på splines og NURBS
 • Skal have viden om matematiske begrebers brug i en designmæssig sammenhæng, herunder kontinuitet og krumning
 • Skal have grundlæggende viden om anvendelse af matematiske funktioner og begreber i elementær brug af digitale værktøjer til 2D- og 3D-modellering

Færdigheder

 • Skal kunne gennemføre reduktion af matricer til echelonform med henblik på løsning af lineære ligningssystemer
 • Skal kunne gennemføre elementære beregninger med vektorer og matricer, herunder multiplikation og inversion
 • Skal kunne bringe viden om lineære ligningssystemer og deres løsninger, samt elementære beregninger med vektorer og matricer i anvendelse i designmæssige problemstillinger; herunder elementær parametrisk variation
 • Skal være i stand til at implementere og afprøve algoritmer til beskrivelse af parametriske kurver i en designmæssig sammenhæng
 • Skal have grundlæggende forståelse for programmeringsprincipper og kunne organisere og evaluere relevante datastrukturer i digitale værktøjer

Kompetencer

 • Skal kunne relatere og anvende viden og færdigheder vedrørende lineære ligningssystemer, vektorer og matricer samt simple parametriske kurver i designmæssige sammenhænge ved anvendelse af digitale værktøjer til 2D- og 3D- modellering

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i kap. 3.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMatematik: Struktur og form
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMathematics: Structure and Form
ModulkodeAODB1K173
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (arkitektur og design)
StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design