Matematik: Struktur og form

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende skal opnå et indblik i fundamentale matematiske begreber, metoder og algoritmer, der er nødvendige for en effektiv brug af digitale værktøjer til 2D- og 3D-modellering i en designmæssig sammenhæng.

Studerende, der gennemfører modulet:

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om metoder til bestemmelse af løsninger for et lineært ligningssystem ved hjælp af matrixalgoritmer
 • Skal have viden om lineære transformationer, deres beskrivelse ved matricer og geometriske fortolkninger
 • Skal have viden om parametriske kurver med fokus på splines og NURBS
 • Skal have viden om matematiske begrebers brug i en designmæssig sammenhæng, herunder kontinuitet og krumning
 • Skal have grundlæggende viden om anvendelse af matematiske funktioner og begreber i elementær brug af digitale værktøjer til 2D- og 3D-modellering

Færdigheder

 • Skal kunne gennemføre reduktion af matricer til echelonform med henblik på løsning af lineære ligningssystemer
 • Skal kunne gennemføre elementære beregninger med vektorer og matricer, herunder multiplikation og inversion
 • Skal kunne bringe viden om lineære ligningssystemer og deres løsninger, samt elementære beregninger med vektorer og matricer i anvendelse i designmæssige problemstillinger; herunder elementær parametrisk variation
 • Skal være i stand til at implementere og afprøve algoritmer til beskrivelse af parametriske kurver i en designmæssig sammenhæng
 • Skal have grundlæggende forståelse for programmeringsprincipper og kunne organisere og evaluere relevante datastrukturer i digitale værktøjer

Kompetencer

 • Skal kunne relatere og anvende viden og færdigheder vedrørende lineære ligningssystemer, vektorer og matricer samt simple parametriske kurver i designmæssige sammenhænge ved anvendelse af digitale værktøjer til 2D- og 3D- modellering

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i kap. 3.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMatematik: Struktur og form
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMathematics: Structure and Form
ModulkodeAODB1K173
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design