Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Problembaseret læring i videnskab teori og samfund har til formål at introducere den studerende til teorier, metoder og modeller til analyse af problemstillinger, der er relevante for løsningen af et integreret arkitektur- og designprojekt. De studerende introduceres til metoder for udvikling og ledelse af et projektarbejde i samarbejde med andre studerende, og sættes i stand til at analysere de videnskabelige og samfundsmæssige forhold, som betinger problemorienteret projektarbejde.

Studerende, der gennemfører modulet skal kunne:

Læringsmål

Viden

 • redegøre for teknikker til planlægning og styring af projektarbejde;
 • redegøre for forskellige tilgange til identifikation, analyse og vurdering af arkitektur/design- og ingeniørvidenskabelige problemstillinger og løsninger i et videnskabsteoretisk, etisk, og samfundsmæssigt perspektiv;
 • redegøre for konkrete metoder til at udføre denne analyse og vurdering, herunder eksempelvis aktør- og interessentanalyse, bæredygtighedsvurderinger, samt forskellige dataindsamlingsmetoder

Færdigheder

 • planlægge og styre et problembaseret studieprojekt;
 • analysere projektgruppens organisering af gruppesamarbejdet, med henblik på at identificere stærke og svage sider, og på den baggrund komme med forslag til, hvordan samarbejdet i fremtidige grupper kan forbedres;
 • reflektere over årsager til og anvise mulige løsninger på eventuelle gruppekonflikter;
 • reflektere over de anvendte metoder i et videnskabsteoretisk perspektiv
 • reflektere over hvorledes arkitektur/design- og ingeniørvidenskaberne er påvirket af og i sig selv påvirker menneskers og samfunds udvikling
 • udpege relevante fokusområder, begreber og metoder til at vurdere og udvikle løsninger under hensynstagen til de menneskelige og samfundsmæssige sammenhænge i hvilke løsningen skal indgå eksempelvis aktørinddragelse.

Kompetencer

 • reflektere og udvikle egen læring bevidst;
 • indgå i og optimere kollaborative læreprocesser;
 • Give et kvalificeret svar på, hvorvidt en løsning er menneskeligt eller samfundsmæssigt nyttig
 • Forholde sig til de komplekse sociale og miljømæssige konsekvenser, der er forbundet med arkitektur/design og ingeniørvidenskabelige  problemstillinger

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i kap. 3.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProblembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProblem-Based Learning in Science, Technology and Society
ModulkodeAODB1K172
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design