Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Problembaseret læring i videnskab teori og samfund har til formål at introducere den studerende til teorier, metoder og modeller til analyse af problemstillinger, der er relevante for løsningen af et integreret arkitektur- og designprojekt. De studerende introduceres til metoder for udvikling og ledelse af et projektarbejde i samarbejde med andre studerende, og sættes i stand til at analysere de videnskabelige og samfundsmæssige forhold, som betinger problemorienteret projektarbejde.

Studerende, der gennemfører modulet skal kunne:

Læringsmål

Viden

 • redegøre for teknikker til planlægning og styring af projektarbejde;
 • redegøre for forskellige tilgange til identifikation, analyse og vurdering af arkitektur/design- og ingeniørvidenskabelige problemstillinger og løsninger i et videnskabsteoretisk, etisk, og samfundsmæssigt perspektiv;
 • redegøre for konkrete metoder til at udføre denne analyse og vurdering, herunder eksempelvis aktør- og interessentanalyse, bæredygtighedsvurderinger, samt forskellige dataindsamlingsmetoder

Færdigheder

 • planlægge og styre et problembaseret studieprojekt;
 • analysere projektgruppens organisering af gruppesamarbejdet, med henblik på at identificere stærke og svage sider, og på den baggrund komme med forslag til, hvordan samarbejdet i fremtidige grupper kan forbedres;
 • reflektere over årsager til og anvise mulige løsninger på eventuelle gruppekonflikter;
 • reflektere over de anvendte metoder i et videnskabsteoretisk perspektiv
 • reflektere over hvorledes arkitektur/design- og ingeniørvidenskaberne er påvirket af og i sig selv påvirker menneskers og samfunds udvikling
 • udpege relevante fokusområder, begreber og metoder til at vurdere og udvikle løsninger under hensynstagen til de menneskelige og samfundsmæssige sammenhænge i hvilke løsningen skal indgå eksempelvis aktørinddragelse.

Kompetencer

 • reflektere og udvikle egen læring bevidst;
 • indgå i og optimere kollaborative læreprocesser;
 • Give et kvalificeret svar på, hvorvidt en løsning er menneskeligt eller samfundsmæssigt nyttig
 • Forholde sig til de komplekse sociale og miljømæssige konsekvenser, der er forbundet med arkitektur/design og ingeniørvidenskabelige  problemstillinger

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i kap. 3.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProblembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProblem-Based Learning in Science, Technology and Society
ModulkodeAODB1K172
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (arkitektur og design)
StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design