Energioptimeret byggeri

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

De studerende skal have faglig viden, færdigheder og kompetencer indenfor arkitektur og urban design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1. – 4. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulets formål er at gøre de studerende i stand til at designe en bygning, der kan danne ramme om en specifik funktion, typisk en bygning af halvoffentlig karakter. Bygningen skal rumme fx kontorarbejde eller undervisning karakteriseret ved, at der udføres både individuelt og fælles arbejde. Den studerende skal kunne indarbejde energi- og indeklimaoptimerende tiltag i den arkitektoniske formgivning og kunne inddrage bygningens kontekst, æstetik samt særlige krav til rumlig organisering og forskellige arbejdsfunktioner.

Studerende, der gennemfører modulet:

Læringsmål

Viden

  • Skal opnå grundlæggende evidensbaseret viden om organisering, dimensionering og orientering af bygninger og rum ud fra ingeniørfaglige, funktionelle, menneskelige og æstetiske hensyn
  • Skal have tilegnet sig evidensbaseret viden om dimensionering og orientering af lysåbninger ud fra hensyn til indeklima, energi, æstetik og funktion, samt have grundlæggende forståelse for naturlig ventilation, udeklima og dets betydning for arkitektonisk form
  • Skal have opnået evidensbaseret viden om opstilling og udvælgelse af konstruktive systemer ud fra et konceptuelt design

Færdigheder

  • Skal kunne arbejde integreret, dvs. skal kunne formgive en bygning som opnår et godt indeklima og et lavt energiforbrug og formgive en arkitektonisk, strukturelt og rumligt karakterfuld bygning, der understøtter de givne arbejdsfunktioner og som tager udgangspunkt i det enkelte menneskes arbejdsliv
  • Skal kunne analysere bygninger med henblik på minimering af energiforbrug og kunne gennemføre og dokumentere energitekniske beregninger efter gældende professionelle standarder
  • Skal kunne analysere bygninger med henblik på optimering af indeklimaet og kunne gennemføre og dokumentere indeklimatekniske beregninger og/eller simuleringer efter gældende professionelle standarder
  • Skal kunne analysere bygninger med henblik på anordning af konstruktive integrerede løsninger

Kompetencer

  • Skal kunne reflektere over projektarbejdet og de enkelte hensyn og tekniske parametres indføjelse i den samlede arkitektoniske helhed
  • Skal kunne indgå i en dialog vedrørende optimering af bygningers energiforbrug og indeklima i forhold til klimaskærmen og kunne anvende metoder til udvælgelse af konstruktive systemer ud fra et konceptuelt design

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i kap. 3.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEnergioptimeret byggeri
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEnergy Optimized Building
ModulkodeAODAUB5P174
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design