Byrummets formgivning II: Konceptuelt design og relationer mellem bygningen og byens rum

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på faglig viden, færdigheder og kompetencer indenfor arkitektur-, urban design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1.- 4. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kursusmodulet har til formål at introducere den studerende til konceptuelt design og brugen af diagrammer, herunder fokus på sammenhænge imellem byens og bygningsarkitekturens rum. Dette desuden i relation til de samfundsmæssige-, arkitektoniske- og urbane udfordringer, der karakteriserer arkitektur-/urban design-ingeniørens praksis.

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om fagterminologi og centrale teorier til at beskrive sammenhængen mellem bygningsarkitekturens-og byens rum.
  • Skal have viden om anvendelsen af relevante design metoder, analoge/digitale værktøjer og processer til arbejdet med arkitektur og urban design som koncept og diagram.
  • Skal have viden om konceptuel analyse og designudvikling af bygningsarkitekturens- og byens rum, samt samspillet herimellem.

Færdigheder

  • Skal kunne analysere og beskrive relationer mellem byens- og bygningsarkitekturens rum på konceptuelt niveau i eksisterende eksempler.
  • Skal kunne udvikle og designe relationer mellem byens- og bygningsarkitekturens rum på konceptuelt niveau og i diagram, under inddragelse af blandt andet rumlige-, formmæssige-, bæredygtighedsmæssige- og byggetekniske overvejelser.
  • Skal kunne anvende udvalgte metoder og analoge/digitale værktøjer til konceptuel designudvikling af relationen mellem bygningsarkitekturens- og byens rum.

Kompetencer

  • Skal kunne udvikle og præsentere et konceptuel design forslag af relationen mellem bygningsarkitekturens- og byens rum.
  • Skal kunne reflektere over kvaliteten af sammenhængene mellem bygningsarkitekturens- og byens rum i analyse og design.

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i studieordningens § 17

Eksamen

Prøver

Prøvens navnByrummets formgivning II: Konceptuelt design og relationer mellem bygningen og byens rum
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDesigning Urban Spaces II: Conceptual Design and Relations between Buildings and Urban Space
ModulkodeAODAUB5K202
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (arkitektur og design)
StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design