Relationer mellem arkitekturens og byens rum: konceptuel design og refleksion

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

De studerende skal have faglig viden, færdigheder og kompetencer inden for arkitektur og urban design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1, - 4. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at introducere til konceptuelt design af sammenhænge imellem byens- og arkitekturens rum i relation til de samfundsmæssige, arkitektoniske, urbane udfordringer, der karakteriserer arkitektur/urban design- og ingeniørfagets praksis.

Studerende, der gennemfører modulet:

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om terminologi og teorier til at beskrive sammenhængen mellem arkitekturens-og byens rum
  • Skal have viden om anvendelsen af relevante konceptuelle design metoder og processer til arbejdet med arkitektur og urban design
  • Skal have viden om konceptuel analyse og designudvikling af arkitekturens og byens rum og samspillet herimellem

Færdigheder

  • Skal kunne analysere og beskrive relationer mellem byens og arkitekturens rum på konceptuelt niveau i eksisterende eksempler
  • Skal kunne udvikle og designe relationer mellem byens og arkitekturens rum på konceptuelt niveau, under inddragelse af blandt andet rumlige, formmæssige, bæredygtighedsmæssige, byggetekniske overvejelser.
  • Skal kunne anvende metoder til konceptuel designudvikling af relationen mellem arkitekturens og byens rum

Kompetencer

  • Skal kunne udvikle og præsentere et konceptuel design forslag af relationen mellem arkitekturens og byens rum
  • Skal kunne reflektere over kvaliteten af sammenhængene mellem arkitekturens- og byens rum i analyse og design

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i kap. 3.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnRelationer mellem arkitekturens og byens rum: konceptuel design og refleksion
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelRelations between architectural and urban space: conceptual design and reflection
ModulkodeAODAUB5K172
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (arkitektur og design)
StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design