Husbygning 2: Hygrotermisk bygningsfysik

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i kurserne ’Matematik: Struktur og form’ samt ’Husbygning 1: Statik og styrkelære’.

De studerende skal have faglig viden, færdigheder og kompetencer indenfor arkitektur og urban design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1. – 4. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet sigter mod at sætte de studerende i stand til at opstille funktionskrav til indeklimaet og dimensionere bygningens klimaskærm så den opfylder kravene til varme- og damptryksmodstand. De studerende skal kunne opstille bygningens varmebalance og beregne bygningens energiforbrug.

Studerende, der gennemfører modulet:

Læringsmål

Viden

 • Skal kunne forstå varmetransport i bygningskonstruktioner og kunne redegøre for de hygrotermiske funktionskrav, der stilles til materialer og konstruktioner, som indgår i en bygnings klimaskærm
 • Skal kunne forstå regler og beregningsmetoder for bygningers energibehov, herunder opbygning af klimaskærmen
 • Skal have viden om funktionskrav, myndighedskrav og gældende normer vedrørende dimensionering og måling af indeklima og have grundlæggende kendskab til de faktorer, der har indflydelse på indeklimaet i bygninger
 • Skal have grundlæggende viden om passive principper for udluftning, solvarme, orientering og kompakthed
 • Skal have grundlæggende viden om bygningsakustik og indeklimaets indvirkning på produktivitet

Færdigheder

 • Skal kunne opstille hygrotermiske funktionskrav til bygningens klimaskærm og materialer samt kunne gennemføre en termisk og fugtmæssig dimensionering af en bygningskonstruktion
 • Skal kunne opstille stationære varmebalancer for en bygning, herunder inddrage interne og eksterne belastninger
 • Skal kunne anvende metoder til eftervisning af bygningsreglementets energibestemmelser
 • Skal kunne formulere funktionskrav til det teknisk skabte indeklima
 • Skal kunne anvende passive principper til at reducere en bygnings energiforbrug og sikre et godt indeklima

Kompetencer

 • Skal kunne formulere, diskutere og reflektere over de væsentligste forekommende problemstillinger vedrørende varme- og fugttransport i bygninger
 • Skal kunne designe en klimaskærm, der opfylder bygningsreglementets krav til det termiske, atmosfæriske, visuelle og akustiske indeklima
 • Skal kunne indgå i en dialog med byggeriets parter vedrørende valg af konstruktive løsninger i forhold til bygningens energiforbrug

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i kap. 3. /

Eksamen

Prøver

Prøvens navnHusbygning 2: Hygrotermisk bygningsfysik
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelArchitectural Engineering 2: Hygrothermal Building Physics
ModulkodeAODAUB5K171
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design