Planlægning og bybygning

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

De studerende skal have faglig viden, færdigheder og kompetencer indenfor arkitektur og urban design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1. – 3. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektet omhandler planlægning og design af den teknisk velfunderede bebyggelse i den tætte by. Der arbejdes med at forstå og analysere infrastrukturelle samt klimatiske problemstillinger i blandt andet en ingeniørfaglig kontekst og anvende disse i designet og planlægningen af en bebyggelsesplan. I processen udvikles redskaber til at designe en bebyggelsesplan med fokus på vejteknik, tæthedsgrader, lysforhold og komfortkriterier.

Studerende, der gennemfører modulet:

Læringsmål

Viden

 • Skal have tilegnet sig generel teoretisk og teknisk viden om byens rumlighed og komposition, samt de afledte konsekvenser
 • Skal kunne forstå og reflektere over grundlæggende tekniske parametre i bybygningen såsom vejteknik, lysforhold og bebyggelsestæthed
 • Skal opnå viden om GIS, CAD og simuleringsprogrammer til analyse og kortlægning af det byggede miljø
 • Skal kunne forstå et udvalg af kontekstanalyser som baggrund for planlægning og udvikling af bebyggelsesplaner
 • Skal have viden om grundlæggende metoder til udarbejdelse af bebyggelsesplaner og viden om arkitektonisk form, rum og rumforløb i en bybygnings-skala
 • Skal opnå viden om bygnings- og byrumstypologier samt bebyggelsestætheder og lystekniske forhold og deres form- og rumskabende implikationer

Færdigheder

 • Skal opnå evne til at analysere og skabe teknisk velfunderede bebyggelsesplaner, der anvender vejteknik, dagslyskalkulationer og arealberegning
 • Skal opnå evnen til design af form, rum og rumforløb i det byggede miljø
 • Skal demonstrere en forståelse af skalaforhold, typologier, funktionelle og trafikale forhold og formidle det i målfaste samt rumlige CAD-tegninger
 • Skal kunne udforme forslag til bebyggelse af høj urban kvalitet og opnå evnen til projektudvikling i det byggede miljø, der integrerer teknisk, funktionelt, rumligt og æstetisk indhold
 • Skal kunne fremstille og formidle projektet grafisk, skriftligt og mundtligt på en faglig forsvarlig måde med inddragelse af tegninger og modeller i målfast skala

Kompetencer

 • Skal kunne sammensætte teorier, metoder og analyser i udviklingen af en teknisk funderet bebyggelsesplan
 • Skal kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om udarbejdelsen af en teknisk velbegrundet bebyggelsesplan

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i kap. 3.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPlanlægning og bybygning
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSite Plan and Urban Building
ModulkodeAODAUB4P174
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (arkitektur og design)
StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design