Matematik og parametriske strukturer i arkitektur og urbant design

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

De studerende skal have faglig viden, færdigheder og kompetencer indenfor arkitektur og urban design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1. – 3. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende skal opnå et indblik i matematiske begreber, metoder og algoritmer og deres anvendelse i modellering og parametrisk variation af to- og tredimensionelle strukturer samt deres implementering i designprocessen ved hjælp af parametriske designværktøjer.

Studerende, der gennemfører modulet:

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om modellering af flader som grafer af funktioner af to variable samt af rumlige strukturer ved hjælp af parameterfremstillinger; samt om fladerepræsentation ved parametriske designværktøjer
 • Skal kende til optimeringsmetoder for funktioner af flere variable
 • Skal kende forskellige krumningsbegreber på flader og deres betydning i en designmæssig sammenhæng
 • Skal have grundlæggende viden om anvendelse af matematiske funktioner og begreber i digitale værktøjer til modellering af komplekse flader og rumlige strukturer

Færdigheder

 • Skal kunne beregne og interpretere partielle afledede, gradienter og retningsafledede for simple funktioner af flere variable
 • Skal kunne bestemme maksima og minima for simple funktioner af flere variable
 • Skal kunne konstruere, analysere og variere komplekse parametriske flader og rumlige strukturer ud fra givne specifikationer i digitale værktøjer og ræsonnere over deres egenskaber ved hjælp af matematiske begreber og beregninger
 • Skal kunne beskrive geometriske relationer og håndtere ændringer af dem parametrisk
 • Skal kunne håndtere, organisere og operere på store datasæt til styring af datastrukturer, der anvendes i parametrisk software          

Kompetencer

 • Skal kunne relatere og anvende viden og færdigheder vedrørende parametriske flader og rumlige strukturer samt deres egenskaber i designmæssige sammenhæng ved anvendelse af parametriske designværktøjer
 • Skal kunne håndtere og reflektere over brugen af parametriske designværktøjer i en designmæssig sammenhæng

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i kap. 3.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMatematik og parametriske strukturer i arkitektur og urbant design
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMathematics and Parametric Structures in Architecture and Urban Design
ModulkodeAODAUB4K172
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (arkitektur og design)
StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design