Den kompakte bolig

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

De studerende skal have faglig viden, færdigheder og kompetencer indenfor arkitektur og urban design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1. og 2. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har til formål at introducere til integreret design af boligarkitektur. De studerende skal udforme en bolig med et enkelt rumprogram, der, med inddragelse af udvalgte arkitektoniske og tekniske parametre, giver de studerende mulighed for i dybden at studere metoder til arkitektonisk design, blandt andet argumenteret i tekniske overvejelser. I projektmodulet skal de studerende overvejende arbejde med formgivning af arkitekturens indre rumligheder og rumlige forløb i tilknytning til boligens funktioner samt overveje boligens lysforhold. I sammenhæng med det arkitektoniske design inddrages ingeniørfaglige konstruktive overvejelser med fokus på studier af et specifikt materiales, fortrinsvis træ, konstruktive kvaliteter og statiske egenskaber samt overvejelser vedrørende lovbundne funktionskrav.

Studerende, der gennemfører modulet:

Læringsmål

Viden

 • Skal kunne redegøre for grundlæggende metoder til integreret design
 • Skal kunne demonstrere kendskab til principper indenfor boligdesign, herunder valg af bygningsdele ud fra overvejelser vedrørende lovbundne funktionskrav
 • Skal kunne demonstrere viden om moderne og nutidige positioner indenfor boligarkitektur
 • Skal kunne demonstrere viden om træbyggeri/let byggeri herunder statiske egenskaber, dimensionering samt tektonisk potentiale
 • Skal kunne demonstrere grundlæggende viden om tekniske installationer i boliger

Færdigheder

 • Skal kunne anvende metoder til integreret design med overvejelser om lovbundne funktionskrav
 • Skal kunne udforme en mindre bolig af høj arkitektonisk kvalitet
 • Skal kunne anvende konceptuelle, konstruktive overvejelser i det arkitektoniske design
 • Skal kunne understøtte konstruktive overvejelser med grundlæggende dimensionering, herunder vurdere konstruktioners nedbøjning og stabilitet
 • Skal kunne benytte analoge og digitale visualiseringsteknikker til at formidle projektet

Kompetencer

 • Skal kunne reflektere over metoder til integreret design, herunder implementering af tekniske løsninger
 • Skal kunne reflektere over principper for boligens program og arkitektur
 • Skal kunne reflektere over arkitekturens rumlige og konstruktive forhold
 • Skal kunne indarbejde arkitektoniske og byggetekniske visioner/krav i et tegningsmateriale.

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i kap. 3.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDen kompakte bolig
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelThe Compact Dwelling
ModulkodeAODAUB3P175
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (arkitektur og design)
StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design