Byrummets struktur, funktion og materialitet

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

De studerende skal have faglig viden, færdigheder og kompetencer indenfor arkitektur og urban design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1. og 2. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet sigter på at bibringe de studerende forståelse af det nutidige byrum som et både fysisk og kulturelt fænomen. Ved at introducere relevante teorier, praktiske anvendelige metoder til analyse af den arkitektoniske skala og kulturelle kontekst, samt geoteknisk viden om danske jordarter og deres egenskaber er det modulets fokus at udvikle byrumsprogrammer og formgive byrum af høj æstetisk og teknisk kvalitet. I projektforslagets udarbejdelse skal indgå overvejelser om rummets fysiske fremtræden i dets specifikke geografiske kontekst, samt om dets materialitet, oplevelse og sociale brug.

Studerende, der gennemfører modulet:

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om relevante teorier og analysemetoder vedrørende byrumsdesign
 • Skal have viden om danske jordarter, deres egenskaber og de krav disse stiller til formgivning og materialevalg
 • Skal kunne forstå byrummet som et oplevet fænomen
 • Skal kunne forstå de forskellige skalaer og sociale og tekniske situationer, som byrummet må forholde sig til
 • Skal have viden om materialernes anvendelighed og holdbarhed

Færdigheder

 • Skal kunne anvende relevante teorier og analysemetoder til udvikling af byrumsprogrammer og byrumsdesign
 • Skal kunne formidle analyse, koncept og design rumligt og grafisk
 • Skal kunne begrunde forslagets konceptuelle, arkitektoniske, tekniske og funktionelle kvaliteter
 • Skal kunne træffe valg om materialer baseret på geotekniske forhold såsom jordbundsforhold og jordartsegenskaber

Kompetencer

 • Skal kunne reflektere over de geotekniske krav, arkitektonisk udtryk, kulturel kontekst og programindhold som en samlet helhed
 • Skal kunne reflektere over forholdet mellem byrummet og det bebyggede miljø, byrummet og samfundet, samt byrummets udformning/udtryk og jordbundsforhold i relation til de i projektet introducerede metoder
 • Skal kunne reflektere over hovedgreb og design i relation til de introducerede analyser
 • Skal kunne vurdere de konsekvenser, som jordbunds- og funderingsforhold har på byrummets udformning og udtryk

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i kap. 3.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnByrummets struktur, funktion og materialitet
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelStructure, Function and Materiality of Urban Spaces
ModulkodeAODAUB3P174
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design