Teknologi, samfund og arkitektur 1

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

De studerende skal have faglig viden, færdigheder og kompetencer indenfor arkitektur og urban design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1. og 2. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har til formål at introducere tematisk til emnet boligen i en teoretisk og metodisk kontekst, herunder udfoldes udvalgte teknologiske, konstruktive, historiske, samfundsmæssige og arkitektoniske aspekter indenfor temaet bolig.    Modulet skal yderligere give et overblik over og forståelse for udviklingen inden for teknologi, arkitektur og urban design i perioden fra 1800-tallet til midten af 1900-tallet.

Studerende, der gennemfører modulet:

Læringsmål

Viden

  • Skal kunne demonstrere grundlæggende analytisk forståelse for boliger og boligarkitekturens historiske, teknologiske og formgivningsmæssige aspekter
  • Skal kunne demonstrere grundlæggende kendskab til metoder af teknisk og formgivningsmæssig karakter i forhold til temaet boligen
  • Skal kunne demonstrere grundlæggende kendskab til perioder, værker og fagpersoner, samt væsentlige strømninger og bevægelser indenfor teknologi-, arkitektur- og urban design-historie både generelt og i forhold til temaet boligen i perioden fra 1800-tallet til midten af 1900-tallet

Færdigheder

  • Skal grundlæggende kunne redegøre for centrale teoridannelser indenfor teknologi-, arkitektur- og urban design-historie samt perspektivere dette i forhold til temaet boligen
  • Skal grundlæggende kunne redegøre for centrale konstruktive og formmæssige aspekter af temaet boligen
  • Skal grundlæggende kunne foretage tekniske og arkitektoniske analyser af temaet boligen

Kompetencer

  • Skal grundlæggende kunne reflektere over aspekter af ingeniør-, arkitektur- og urban design-historie og skal kunne relatere disse aspekter til tekniske og arkitektoniske overvejelser i designprocessen
  • Skal grundlæggende kunne reflektere over teorier og metoder i relation til analyse af boligen

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i kap. 3.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTeknologi, samfund og arkitektur 1
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTechnology, Society and Architecture 1
ModulkodeAODAUB3K173
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design