Dimensionering og design af bygningens installationer

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

De studerende skal have faglig viden, færdigheder og kompetencer indenfor arkitektur og urban design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1. – 5. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at introducere de studerende til arbejdet med at integrere installationer i multifunktionelle bygninger og dokumentere hvorledes det kan komme til udtryk teknisk og arkitektonisk. Der tages udgangspunkt i opgradering af bygningen med henblik på at skabe et bedre indeklima og opnå lavere energiforbrug med særlig fokus på mekanisk ventilation. I modulet lægges der vægt på anvendelse af digitale bygningsmodeller og workflow til analyse og simulering af løsningsforslag.

Studerende, der gennemfører modulet:

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om varmeanlæg, brugsvandsinstallationer og afløb
 • Skal have viden om ventilationssystemer, herunder komfortkrav, luftfordelingsprincipper, støj og energiforbrug
 • Skal kunne redegøre for hygrotermisk bygningssimulering
 • Skal have viden om digital modellering og simulering af bygningens tekniske systemer

Færdigheder

 • Skal kunne foretage et begrundet valg af ventilationsprincip og -anlæg på baggrund af funktionskrav og relevante belastninger
 • Skal kunne designe systemer, der er integreret i forhold til bygningens design og rummenes anvendelse
 • Skal kunne foretage en klimateknisk analyse inklusiv detaljeret simulering af bygningens indeklima og energiforbrug
 • Skal kunne opbygge og udnytte digitale modeller til vurdering og analyse af forskellige anlægsudformninger

Kompetencer

 • Skal kunne reflektere over valget af ventilationsteknisk løsning i forhold til alternativer og kombination af løsninger i relation til udeklima, indeklima, brugere, funktionskrav og bygningens udtryk
 • Skal kunne formulere, diskutere og reflektere over betydningen af valgt indeklimaniveau, bygningens tekniske systemer og energiforbrug i forhold til bygningens design og rummenes anvendelse
 • Skal kunne formulere, diskutere og reflektere over anvendelsen af digitale modeller til design af bygningen og dens installationer

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i kap. 3.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDimensionering og design af bygningens installationer
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDesigning HVAC Systems
ModulkodeAODAB6K172
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (arkitektur og design)
StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design