Husbygning 3: Strukturelt design og projektering

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

De studerende skal have faglig viden, færdigheder og kompetencer indenfor arkitektur og urban design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1. – 5. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at gøre de studerende i stand til at foretage en teknisk og arkitektonisk projektering på et både konceptuelt og konkret niveau med fokus på strukturel beregning (beton, stål og træ). Herunder brug af numeriske programmer, der kan anvendes til strukturel analyse og visualisering af fysiske egenskaber ved specifikke konstruktioner.

Studerende, der gennemfører modulet:

Læringsmål

Viden

  • Skal kunne forstå konstruktionsfaglige principper og teorier for projektering af bærende beton, stål- og trækonstruktioner
  • Skal kunne sammenholde og vurdere forskellige konstruktive løsninger såvel byggeteknisk som arkitektonisk og økonomisk
  • Skal have forståelse for dimensionering af bærende konstruktioner i beton, træ og stål og have forståelse for udformning af bærende konstruktioner, herunder robusthed, samlinger og stabilitetsfænomener
  • Skal have en grundlæggende forståelse for FE-metoden

Færdigheder

  • Skal kunne skitsere og dimensionere bærende beton-, stål- og trækonstruktioner med udgangspunkt i et arkitektforslag / projektideer
  • Skal kunne dokumentere statiske beregninger og foretage teknisk dokumentation på et niveau svarende til normal ingeniørpraksis
  • Skal kunne kvalificeret gennemføre FE-analyser af relativt enkle konstruktive elementer
  • Skal kunne sammenholde og vurdere forskellige konstruktive løsninger såvel byggeteknisk som arkitektonisk og økonomisk

Kompetencer

  • Skal kunne relatere og anvende viden og færdigheder omkring teknisk og arkitektonisk projektering
  • Skal kunne indgå i dialog vedrørende bygningskonstruktion og dimensionere elementer i bærende konstruktioner i beton, træ og stål

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i kap. 3.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnHusbygning 3: Strukturelt design og projektering
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelArchitectural Engineering 3: Structural Design and Detailing
ModulkodeAODAB6K171
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design