Kandidatspeciale

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Lange specialer skal indeholde arbejde af eksperimentel karakter, og skal godkendes af studienævnet. Dette arbejde skal have et omfang, der modsvarer specialets ECTS-belastning

Læringsmål

Viden

  • har ekspert forståelse af få udvalgte emner inden for et centralt matematisk fagområde på forskningsniveau, eller har bredere faglig indsigt i et centralt matematisk fagområde vedrørende teorier og metoder samt deres sammenhæng til centrale begreber og resultater
  • er i stand til at forstå og på videnskabelige vis reflektere over det matematiske vidensfelt, og være i stand til at identificere videnskabelige problemer

Færdigheder

  • er selvstændigt, systematisk og kritisk i stand til at identificere, formulere og analysere et videnskabeligt problem
  • er i stand til at relatere problemet til et matematisk fagområde, hvilket inkluderer en redegørelse for de valg som er truffet i forbindelse med problemafgræsnigen
  • er selvstændigt i stand til foretage og redegøre for valget af matematiske teorier og metoder
  • er selvstændigt i stand til kritisk at evaluere de valgte teorier og metoder, så vel som analyserne, resultaterne og konklusioner i projektet, både undervejs samt ved slutning af projektperioden
  • er i stand til at evaluere og vælge mellem videnskabelige teorier, metoder, værktøjer og generelle færdigheder inden for det matematiske fagområde

Kompetencer

  • er i stand til at håndtere arbejds- og udviklingssituationer, som er komplekse, udforudsigelige og forudsætter nye matematiske modeller eller metoder for at opnå en løsning
  • er i stand til at initiere og gennemføre matematisk orienterede samarbejder, og hvor relevant også tværfaglige samarbejder, samt varetage professionelt ansvar
  • er selvstændigt i stand til at varetage ansvar for egen professionelle udvikling og specialisering

Undervisningsform

Projektarbejde med inddragelse af PBL-læringselementer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 50 ECTS svarende til 1500 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS50
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster’s Thesis
Modulkode23KMTK3PRO50
ModultypeProjekt
Varighed2 semestre
SemesterEfterår
ECTS50
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Matematiske Fag
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet