Anvendt statistik

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulet lineær algebra

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Statistiske lineære modeller med fokus på forklaring, fortolkning og prædiktion, ved brug af begreber som generaliseringsevne, overfitting og krydsvalidering

  • Grundlæggende begreber i sandsynlighedsregning, herunder stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger
  • Forskellige former for deskriptiv statistik
  • Statistisk inferens, herunder likelihood-begrebet, estimation (fx maksimum likelihood estimation), konfidensintervaller og hypotesetest
  • Statistiske lineære modeller med fokus på forklaring, fortolkning og prædiktion, ved brug af begreber som generaliseringsevne, overfitting og krydsvalidering

Færdigheder

  • Skal med udgangspunkt i givne data kunne specificere en relevant statistisk model og redegøre for modellens antagelser og begrænsninger

  • Skal kunne anvende relevant software til at udføre en statistisk analyse af de givne data og kunne fortolke opnåede resultater, med særligt fokus på generaliseringsevne

Kompetencer

  • Skal være i stand til at forholde sig kritisk til resultaterne af en statistisk analyse

  • Skal kunne kommunikere resultaterne af en statistisk analyse til personer uden specifik statistisk viden

Undervisningsform

Forelæsninger med tilhørende opgaveregning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnvendt statistik
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Reeksamen: Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerDer henvises til den pågældende semesterbeskrivelse/modulbeskrivelse
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelApplied Statistics
Modulkode22BMATASTADV
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Matematiske Fag
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet