Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Indgående viden om best practice indenfor de forskellige  trin for VVM-arbejdet baseret på højeste internationale forskning indenfor feltet
 • Juridisk viden om krav til indhold og udførelse af VVM samt sammenhængen til anden lovgivning
 • Skal kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over beslutningsprocessers natur og forløb med henblik på at øge effektiviteten af VVM
 • Skal kunne forstå og tage højde for viden og indsigt i afgørelser fra klagenævn samt EU-domstolen i konkrete situationer i praksis

Færdigheder

 • Skal kunne vurdere og udvælge relevante tilgange og metoder til at konsultere borgere og andre aktører i VVM-processen
 • Skal kunne anvende videnskabelige og best practice metoder til at vurdere væsentlighed af alternativer og miljøpåvirkninger i VVM-processen
 • Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger om beslutningsprocesser og på et videnskabeligt grundlag opstille strategier for at øge effektiviteten af VVM i en konkret kontekst

Kompetencer

 • Skal selvstændigt kunne igangsætte og være i stand til kritisk at gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde i VVM-processer og påtage sig et professionelt ansvar for at sikre best practice samt at kvalitetssikre processen
 • Skal være i stand til at planlægge, lede og deltage engageret og kompetent i komplekse og uforudsigelige processer omkring VVM i privat såvel som offentlig regi
 • Skal kunne udføre og inspirere andre til en VVM-praksis som afspejler FNs verdensmål for bæredygtig udvikling
 • Skal kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og inspirere andre til en mere proaktiv, reflekteret og kritisk VVM-praksis

Undervisningsform

Forelæsninger, gruppeopgaver, individuelle opgaver og selvstudie

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMiljøvurdering af konkrete projekter (VVM)
Prøveform
Skriftlig
Individuel skriftlig prøve
ECTS10
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Modulet er et særskilt modul og er indplaceret på Masterniveau. Der er deltagerbetaling på modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelEnvironmental Impact Assessment (EIA)
ModulkodeTECHMKP23
ModultypeKursus
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København, Campus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design