Tværfaglig videnskabsteori

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet går i dybden med centrale videnskabsteoretiske positioner, som har, og har haft, afgørende betydning for den teknologiske og samfundsmæssige udvikling i det 20. og 21. århundrede. Modulet forholder sig kritisk refleksivt til strømninger i natur-, samfund- og humanvidenskaben, med det formål at stille den teknologiske udvikling i et tværfagligt perspektiv. Modulet er forankret hos forskningsgruppen for Tekno-Antropologi & Participation, Institut for Planlægning.

Læringsmål

Viden

  • forklare Ingeniørvidenskabelige, teknisk videnskabelige, samfundsvidenskabelige, humanistiske og tværvidenskabelige videnskabsteorier.
  • identificere forskellige teknologifilosofiske positioner.
  • redegøre for videnskabsteoretiske og teknologifilosofiske problemer. 

Færdigheder

  • sammenligne og kritisk vurdere forskellige videnskabsteoretiske og teknologifilosofiske positioner. 
  • formulere tværvidenskabelige problemstillinger.
  • analysere videnskabsteoretiske og teknologifilosofiske problemer. 

Kompetencer

  • selvstændig kunne argumentere for relevansen af teknoantropologis rolle i tværvidenskabeligt samarbejde. 
  • formidle videnskabsteoretiske og teknologifilosofiske antagelser til samarbejdspartnere. 

Undervisningsform

Kursusmodul. Der henvises til studieordningens §17 om uddannelsens indhold og tilrettelæggelse. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTværfaglig videnskabsteori
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInterdisciplinary Philosophy of Science
ModulkodeTBTANB22602
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design