Bachelorprojekt

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået på uddannelsens første fem semestre.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Bachelorprojektets formål er at træne studerende i selvstændig planlægning og gennemførelse af et teknoantropologisk studie i en selvvalgt teknologi med henblik på at bygge bro mellem forskellige teknologiforståelser og -praksisser indenfor den valgte sektor. Modulet varetages af forskningsgruppen for Tekno-Antropologi & Participation, Institut for Planlægning.

Læringsmål

Viden

  • beskrive en teknologi inden for en udvalgt sektor.
  • forklare teorier om tværfaglighed, hybriditet og interaktionel ekspertise. 

Færdigheder

  • anvende teknoantropologiske metoder og teorier til belysning af projektets problemformulering.
  • analyse af en teknologi inden for en udvalgt sektor
  • kritisk vurdere forskellige videnskabsteoretiske positioners mulige bidrag til udvikling af teknologi. 
  • konkret forbinde projektet til videnskabsteoretiske positioner. 

Kompetencer

  • formulere en teknoantropologisk problemformulering vedr. tværfaglighed, og interaktionel ekspertise.
  • bidrage til skabelse af robuste og samfundsansvarlige teknologiske løsninger.
  • identificere og dokumentere egne kvalifikationer inden for teknoantropologisk problemløsning i tværfaglige kontekster.
  • reflektere over, hvorledes den teknoantropologiske faglighed biddrager til teknologisk problemløsning.

Undervisningsform

Projektmodul. Der henvises til studieordningens § 17 om uddannelsens indhold og tilrettelæggelse. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor's Project
ModulkodeTBTANB22601
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København, Campus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design