Etik og teknologiske interventionsprocesser

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Med udgangspunkt i en række virkelige teknologiske casestudier arbejdes der på dette kursusmodul med at formulere teknologietiske dilemmaer og udarbejde løsningsforslag ved hjælp af etiske metoder, såsom etisk teknologivurdering, værdidrevet design og aktionsforskning. Modulet varetages af forskningsgruppen for Tekno-Antropologi & Participation, Institut for Planlægning.

Læringsmål

Viden

  • beskrive forskeres, tekniske eksperters, professioners og virksomheders etiske værdier og vurderinger samt samfundsansvar.
  • forklare proces-etiske tilgange, herunder værdidrevet design, og aktions/interventionsforskning.

Færdigheder

  • etisk vurdere udvalgte teknologier og digitalisering i konkrete kontekster.
  • gennemføre etiske fremtidsscenarier som led i teknologiske innovationsprocesser.

Kompetencer

  • vurdere muligheden for at konstruere etiske fremtidsvisioner vedr. digitalisering og ny teknologi med centrale aktører.
  • koble etiske handlinger med intervention.

Undervisningsform

Kursusmodul. Der henvises til studieordningens §17 om uddannelsens indhold og tilrettelæggelse.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEtik og teknologiske interventionsprocesser
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEthics and Technological Intervention Processes
ModulkodeTBTANB22505
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design