Facilitering af brugerinvolvering i teknologisk innovation

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

De studerende præsenteres for forskellige teoretiske begreber og forskningspraksisser inden for brugerdrevet design med vægt på metoder til at facilitere brugere og stakeholders (f.eks. sundhedsfaglige professioner, borgere/patienter/pårørende samt system udviklere/ejere) inddragelse i design og implementering af digitale forandringer i sundhessektoren. Modulet er forankret hos forskningsgruppen for Tekno-Antropologi & Participation, Institut for Planlægning.

Læringsmål

Viden

  • redegøre for brugerinddragelse og participatory design som centrale vidensfelter.
  • beskrive forandringsorienterede forskningstyper, som bidrager til strategisk facilitering af teknologisk innovation.
  • kende til forskellige metoder og værktøjer til brug i en designproces med fokus på brugerinvolvering.

Færdigheder

  • planlægge og afprøve analoge og digitale faciliteringsstrategier til fremme af teknologisk innovation. 
  • udvælge samt anvende designorienterede og kreative metoder i samspil med forskellige aktører. 

Kompetencer

  • designe en strategi for teknologisk innovation. 
  • identificere og engagere relevante aktører i en innovationsproces. 
  • reflektere over og redegøre for, hvordan de forskellige former for involvering af kerneaktører og designmetoder sætter rammer for nyt teknologisk design. 

Undervisningsform

Kursusmodul. Der henvises til studieordningens §17 om uddannelsens indhold og tilrettelæggelse.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFacilitering af brugerinvolvering i teknologisk innovation
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFacilitation of User Involvement in Technological Innovation
ModulkodeTBTANB22403
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design