Institutionelle rammer for digitalisering af sundhedssektoren

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med dette kursus er at få et indblik i, hvordan sundhedssektoren er struktureret, hvilke logikker, der er på spil, samt hvilke kerneaktører og institutioner, der er, og hvordan de arbejder med og håndterer innovation, herunder specifikt digitalisering. Modulet er forankret hos forskningsgruppen for Tekno-Antropologi & Participation, Institut for Planlægning.

Læringsmål

Viden

  • identificere centrale institutioner og professioner, inklusiv deres arbejdspraksis og logikker, inden for sundhedssektoren.
  • forklare lokal praksis og institutioners ageren i den digitale sundhedssektor.
  • beskrive eksempler på digitalisering, innovation og forandring inden for sundhedssektoren og de visioner, der er knyttet til disse.

Færdigheder

  • analysere de rammer, som institutioner og deres arbejdspraksisser, sætter for teknologisk forandring og innovation i sundhedssektoren.
  • identificere sammenhænge og modsætninger mellem institutioner, regulering og logikker ift. sundhedsfaglige professioner og borgere/patienter/pårørende i forbindelse med digitale forandringer i sundhedssektoren.

Kompetencer

  • diskutere og vurdere modsætninger i behov for forandring og innovation, som eksisterer mellem sundhedsfaglige professioner, borgere/patienter/pårørende og andre relevante aktører inden for sundhedssektoren.
  • analysere rammerne for teknologisk innovation og forandring og den legitimering, som benyttes ved forslag til og realisering af disse inden for sundhedssektoren.

Undervisningsform

Kursusmodul. Der henvises til studieordningens §17 om uddannelsens indhold og tilrettelæggelse.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInstitutionelle rammer for digitalisering af sundhedssektoren
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInstitutional Frames for Digitalization of the Health Sector
ModulkodeTBTANB22402
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design