Teknologi i et antropologisk perspektiv

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende skal planlægge og gennemføre en etnografisk teknoantropologisk undersøgelse indenfor en afgrænset lokal teknologipraksis eller ekspertkultur med henblik på at foretage en teknoantropologisk analyse. Projektet skal tage afsæt i bæredygtighed. Modulet er forankret hos forskningsgruppen for Tekno-Antropologi & Participation, Institut for Planlægning.

Læringsmål

Viden

  • beskrive videnskabsteoretiske positioner, der informerer teknoantropologiske studier af teknologisk udviklings- og/eller anvendelsespraksis.
  • forklare etnografiske og digitale/netnografiske metoder, der understøtter antropologisk analyse af teknologisk udviklings- og/eller anvendelsespraksis.
  • identificere aktører, fagdiscipliner og institutioner der er centrale for den undersøgte teknologiske udviklings- og/eller anvendelsespraksis.

Færdigheder

  • analysere udvalgte situerede teknoantropologiske problemer i relation til den undersøgte teknologiske praksis.
  • argumentere for valg og anvendelse af konkrete etnografiske metoder, heriblandt digitale eller etnografiske metoder, og socio-tekniske, herunder antropologiske, teorier i forbindelse med undersøgelse af en teknologisk udviklings- og/eller anvendelsespraksis.

Kompetencer

  • designe en teknoantropologisk undersøgelse og gennemføre et kort teknoantropologisk feltarbejde.
  • reflektere over hvordan institutionelle rammer har betydning for videnpositioner og teknologisk praksis.
  • formidle projektets teknologiske indhold og socio-tekniske problematikker vedrørende den valgte teknologi i praksis.
  • samarbejde og organisere vidensdeling med eksterne samarbejdspartnere.

Undervisningsform

Projektmodul. Der henvises til studieordningens §17 om uddannelsens indhold og tilrettelæggelse.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTeknologi i et antropologisk perspektiv
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTechnology in an Anthropological Perspective
ModulkodeTBTANB22301
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design