Socio-teknisk teknologiforståelse

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Introduktion til centrale socio-tekniske og teknoantropologiske teorier med henblik på at kunne bringe dem i spil til at analysere teknoantropologiske problemstillinger. Modulet er forankret hos Forskningsgruppen for Tekno-Antropologi & Participation, Institut for Planlægning.

Læringsmål

Viden

  • forklare teknologiforståelser og -begreber, som kan informere en teknoantropologisk analyse og vurdering af teknologi.
  • redegøre for socio-tekniske perspektiver til analyse af cases om teknologi.

Færdigheder

  • analysere cases om teknologi ud fra et socio-teknisk perspektiv.
  • reflektere over hvordan et socio-teknisk perspektiv kan berige teknologiske løsninger.

Kompetencer

  • tilrettelægge undersøgelser med udgangspunkt i en socio-teknisk analysetilgang.

Undervisningsform

Der henvises til studieordningens § 17 om uddannelsens indhold og tilrettelæggelse.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSocio-teknisk teknologiforståelse
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Fastsættes i semesterbeskrivelsen.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSocio-Technical Understanding of Technology
ModulkodeTBTANB22104
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design