Analyse af en teknoantropologisk case

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Gennem analyse af en teknoantropologisk case oparbejdes akademiske færdigheder i at formulere og besvare en teknologisk problemstilling. Modulet er forankret hos forskningsgruppen for Tekno-Antropologi & Participation, Institut for Planlægning.

Læringsmål

Viden

 • genkalde grundlæggende teknisk viden om en case indenfor bæredygtighed og/eller sundhed.
 • forklare case-studiet som undersøgelsesmetode.
 • genkende principper for akademiske normer og praksisser indenfor teknoantropologi.

Færdigheder

 • identificere centrale aktører og institutioner i en case og forstå deres samspil med de teknologiske elementer i en udviklingsproces.
 • identificere hvor, hvornår, for hvem og hvordan casens problemstilling manifesterer sig. 
 • anvende grundlæggende etnografiske metoder.
 • analysere den valgte case ud fra relevant teknoantropologisk teori.
 • anvende digitale projektstyrings- og samarbejdsværktøjer. 
 • udarbejde og besvare en problemformulering. 

Kompetencer

 • begrunde hvorfor problemstillingen er relevant at studere for en teknoantropolog ud fra en større samfundsmæssig kontekst.
 • formidle centrale elementer af det videnskabelige og teknologiske indhold for den valgte case, såvel som casens socio-tekniske problematikker.   
 • analysere egen og projektgruppens læreproces, herunder brug af vejleder. 

Undervisningsform

Projektmodul. Der henvises til studieordningens §17 om uddannelsens indhold og tilrettelæggelse. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnalyse af en teknoantropologisk case
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAnalysis of a Techno-Anthropological Case
ModulkodeTBTANB22102
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design