Strategi og implementering af universelt design og tilgængelighed

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Optagelse på masteruddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

De studerende, der gennemfører modulet: 

Læringsmål

Viden

 • Har specialiseret og detaljeret viden om centrale begreber og teorier relateret til universelt design og tilgængelighed.
 • Har viden og indsigt i implementeringsstrategier  og – processer forbundet med det byggede miljøs udvikling.
 • Har kendskab til regulering og centrale policy-­‐værktøjer generelt og specifikt i forbindelse med implementering af universelle-­‐ og tilgængelige design.
 • Har viden om barrierer og løsninger i forbindelse med implementeringen af universelle-­‐ og tilgængelige design.
 • Har dybdegående indblik i bygningskategorier og brugergrupper.
 • Har viden om implementering af universelt design og tilgængelighed i byggeri af forskellig skala og brug.

Færdigheder

 • Kan anvende centrale teorier, koncepter og metoder til analyse indenfor forskellige emner.
 • Kan identificere videnskabelige problemstillinger.
 • Kan selvstændigt og kritisk overføre relevante teorier og begreber til konkrete implementeringsprocesser  af universelt design og tilgængelighed i praksis.

Kompetencer

 • Kan selvstændigt og kritisk overføre relevante teorier og begreber til konkrete problemstillinger i praksis.
 • Kan på et videnskabeligt grundlag håndtere komplekse problemstillinger og kvalificere universelt design og tilgængelighed i bygge- og implementeringsprocesser.
 • Kan identificere problemstillinger og udfordringer i regulerings-­‐ og styringsprocesser forbundet med opførelse og renovering af byggeri.
 • Kan designe kvalitative metodiske indgange til feltet.

Undervisningsform

Undervisningsformen er forelæsninger, undervisning, opgaveløsning og selvstudie.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnStrategi og implementering af universelt design og tilgængelighed
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelStrategy and implementation of Universal Design and Accessibility
ModulkodeTBIUDTK16201
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet