Internationale perspektiver og historie

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

De studerende, der gennemfører modulet: 

Læringsmål

Viden

 • Har viden om den historiske bagrund og udvikling af fagfeltet universelt design og tilgængelighed
 • Har viden om forskellige internationale teoretiske og videnskabsteoretiske tilgange til universelt design
 • Har viden om forskellige internationale teorier og forskningsmiljøer på Universel design og tilgængelighedsfeltet
 • Har viden om internationale standarder, lovgivning og strategier for personer med handikap.
 • Har viden om international byggelovgivning, anvisninger og standarder (FN-­‐konventioner, EU-­‐direktiver mv.).
 • Har viden om andre landes håndtering af krav og problemstillinger forbundet med universelt design og tilgængelighed

Færdigheder

 • Kan analysere og vurdere problemstillinger indenfor universelt design og tilgængelighed i sammenhæng med internationale lovgivninger, standarder, konventioner, direktiver og intentioner.
 • Kan trække på internationale erfaringer indenfor Universelt design og tilgængelighed og omsætte det til danske forhold.
 • Kan tilføre faglig udvikling, innovation (nye faglige analyse-­‐ og arbejdsmetoder) og værdiskabelse til danske forhold.

Kompetencer

 • Kan kvalificere universelt design og tilgængelighed i komplekse bygge-­‐ og designprocesser på baggrund af international viden, forskning og erfaringer.
 • Kan kvalitetssikre universelle-­‐ og tilgængelige design i bygge-­‐ og anlægssektoren samt design-­‐ og udviklingsprojekter generelt.
 • Kan foretage kritisk caseanalyse af ligeværdigheds- og rettighedsbegrebet i forhold til byggeri

Undervisningsform

Undervisningsformen er forelæsninger, undervisning, opgaveløsning og selvstudie.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInternationale perspektiver og historie
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInternational Perspectives and Background
ModulkodeTBIUDTK16102
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet