Krop og Rum - Generel indføring i teori, begreber og metoder indenfor universelt design og tilgængelighed

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Det forventes, at den studerende har gennemført én eller flere af følgende: relevant bacheloruddannelse eller/og kandidatuddannelse, professionsbacheloruddannelse, mellemlang videregående uddannelse, diplomuddannelse, kandidatuddannelse samt mindst to års relevant erhvervserfaring, efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

De studerende, der gennemfører modulet på 1. semester, skal:

Læringsmål

Viden

  • Opnå viden om teorier og metoder indenfor universelt design og tilgængelighed.
  • Viden om samfundsforhold og samfundsudviklingens indvirkning på universelt design og tilgængelighed i og omkring det byggede miljø. På et videnskabeligt grundlag kunne foretage en kritisk vurdering af centrale problemstillinger og diskussioner i indenfor universelt design og tilgængelighed og designprocesser i et bredere perspektiv.
  • Viden om designprocessers udvikling gennem historien.

Færdigheder

  • Kan mestre begreberne universelt design og tilgængelighed og på et videnskabeligt grundlag udpege centrale problemstillinger.
  • Kan beherske teorier indenfor universelt design og tilgængelighed og reflektere over disse i lyset af den samfundsmæssige virkelighed.
  • Er i besiddelse af en generel forståelse for centrale tematikker og problemstillinger indenfor Universelt design og tilgængelighed.

Kompetencer

  • Kan anvende teorier og metoder indenfor universelt design og tilgængelighed på analytisk niveau.
  • Kan vurdere teoretiske, metodiske og videnskabsteoretiske tilgange til feltet og identificere vidensbehov.
  • Kan vurdere og analysere centrale problemstillinger, udfordringer og løsninger indenfor emnet.

Undervisningsform

Undervisningsformen er forelæsninger, undervisning, opgaveløsning og selvstudie.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTeknovidenskab
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBody and Space - Theory, Concepts and Methods in Universal Design and Accessibility
ModulkodeTBIUDTK16101
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet