Teknologisk innovation gennem intervention

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulet Design af intervention (projekt).

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Dette projektmodul har til formål at udvikle færdigheder i at designe, igangsætte og gennemføre et teknoantropologisk projekt om egne eller andres interventioner i en teknologisk praksis med brug af deltagerobservation

Læringsmål

Viden

 • videnskabsteoretiske rammer for anvendelse af deltagerobservation
 • intervention som forskningsmetode
 • teknologiske elementer inden for det valgte teknologidomæne
 • forskellige roller som deltagerobservatør

Færdigheder

 • identificere et teknoantropologisk problem vedr. egen eller andres intervention i teknologisk praksis
 • anvende deltagerobservation til udforskningen af egen eller andres intervention
 • anvende en kulturanalytisk og/eller etisk tilgang til analyse af empirisk materiale

Kompetencer

 • reflektere over metodiske og etiske udfordringer i forbindelse med undersøgelser af teknologisk innovation gennem intervention
 • reflektere over egen rolle som deltagende observatør
 • reflektere kritisk over de rammer, der bliver sat gennem den opstillede intervention
 • vurdere hvorledes intervention påvirker forandring af viden og praksis
 • formidle teknologisk indhold og socio-tekniske problematikker med relation til et undersøgelsesfelt

Undervisningsform

Der henvises til studieordningens § 17 om uddannelsens indhold og tilrettelæggelse.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTeknologisk innovation gennem intervention
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTechnological Innovation through Intervention
ModulkodeTBITANB16501
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design