Videregående etnografiske metoder og socio-teknisk/antropologisk analyse

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulet Introduktion til antropologi og etnografiske metoder.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • forskellige videnskabsteoretiske positioner der anvendes i etnografiske/antropologiske undersøgelser med fokus på teknologi og teknologikulturer
 • forskellige etnografiske metoder, der kan anvendes til at beskrive og analysere anvendelse eller udvikling af teknologi 
 • sammenhænge mellem metode- og teorivalg og vidensskabelse/vidensproduktion

Færdigheder

 • formulere etnografiske og socio-tekniske spørgsmål og vurdere forbindelser mellem feltarbejde og undersøgelsesfeltets kultur, organisation og aktører
 • anvende traditionelle og teknologistøttede etnografiske metoder til undersøgelse af ekspertise/ekspertkulturer eller udvikling/anvendelse af teknologi, fx visuelle eller digitale metoder
 • anvende socio-tekniske tilgange i analyse af teknologiens aktører
 • analysere indsamlet etnografisk materiale
 • vurdere gyldighederne og begrænsningerne af egne observationer og metoder
 • vurdere de væsentligste aktørers interesser inden for en given teknologi

Kompetencer

 • planlægge og gennemføre et etnografisk feltarbejde og analysere feltarbejdsbaserede data
 • identificere og reflektere aktørernes betydning for en given teknologianvendelse eller -udvikling

Undervisningsform

Der henvises til studieordningens § 17 om uddannelsens indhold og tilrettelæggelse.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående etnografiske metoder og socio-teknisk/antropologisk analyse
Prøveform
Mundtlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Ethnographic Methods and Socio-Technical/Anthropological Analysis
ModulkodeTBITANB16302
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design