Etisk teknologivurdering

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i modulet Tekno-antropologisk case-analyse (projekt).

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I dette projektmodul skal de studerende beskrive teknologier inden for et teknologidomæne og vurdere dem etisk.

Læringsmål

Viden

  • konkrete teknologier, deres funktion og elementer inden for et valgt teknologidomæne     
  • etiske problemstillinger, der knytter sig til et valgt teknologidomæne

Færdigheder

  • fremfinde og tilegne sig relevant videnskabelig og teknologisk litteratur indenfor et teknologi domæne
  • analysere teknologier, deres virkemåder og tekniske eksperters udsagn herom
  • identificere begrundelser, rationaler, normer og institutionelle rammer som ligger til grund for konkrete teknologiinitiativer og tekniske eksperters udsagn
  • med baggrund i relevante teorier og metoder at gennemføre en etisk teknologivurdering af et specifikt teknologiprodukt

Kompetencer

  • formilde resultater af etisk teknologivurdering
  • analysere egen læreproces og reflektere over lært teori

Undervisningsform

Der henvises til studieordningens § 17 om uddannelsens indhold og tilrettelæggelse.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEtisk teknologivurdering
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEthical Technology Assessment
ModulkodeTBITANB16202
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design