Co-design og brugerinddragelse

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i 'Produkter, brug og kontekst'.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kursets hovedelementer skal støtte projektarbejdet i det sideløbende projektkursus ved at bidrage med metodiske redskaber og analyseværktøjer som benyttes aktivt i projektet.

Studerende, der gennemfører modulet, opnår:

Læringsmål

Viden

 • metoder og værktøjer, der hører til brugerinddragelse som tilgang til design, herunder bl.a. designspil og anvendelsen af prototyper
 • metoder og værktøjer til at strukturere og analysere brugerindsigt opnået via brugerinddragelse og co-design, herunder bl.a. affinitets-diagrammer og workflow modeller
 • teorier og begrebsapparater, der beskriver viden og videntyper samt samspillet mellem disse (f.eks. grænseobjekts teori)

Færdigheder

 • redegøre for principperne i brugerinddragelse og co-design
 • udvælge og anvende metoder til brugerinvolvering og co-design samt begrunde valget
 • konstruere og gennemføre designspil med brugere og vurdere udbyttet
 • anvende modeller og prototyper som grundlag for dialog og samspil med brugere og vurdere udbyttet
 • systematisere og analysere empiri ved hjælp af affinitetsdiagrammer og sekvensanalyser
 • redegøre for de videntyper og samspillet mellem videns domæner der foregår i en co-design eller brugerinddragende designproces

Kompetencer

 • kunne indgå selvstændigt i en brugerinddragende designproces eller en co-designproces
 • kunne identificere brugerbehov ved at inddrage brugere i en designproces eller have dem som co-designere
 • kunne strukturere brugerinddragelse og co-design

Undervisningsform

Undervisningen foregår som vekselvirkning mellem forelæsninger og underviserinitierede workshops, studiekredse omkring cases samt mindre opgaver, der knytter sig til projektkurset.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnCo-design og brugerinddragelse
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Fastsættes i semesterbeskrivelsen.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCo-design and User Involvement
ModulkodeTBBDB20302
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design