Feltstudier og socio-materiel analyse

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, opnår:

Læringsmål

Viden

 • problembaseret projektarbejde og gruppearbejde
 • feltstudier som metode i problemorienteret læring
 • videns produktion og videnskabelig praksis med særlig fokus på etnografiske metoder til studie af aktører og brugspraksis
 • samfundsmæssige betingelser for videnskabelig praksis og samspillet mellem produkter og teknologiers udvikling og brug
 • begreber til at analysere brugsprocesser

Færdigheder

 • at benytte etnografiske metoder til at studere aktører og brugspraksis og dermed at kunne træde ind i felten gennem etnografiske studier
 • analysere produkter og teknologier i deres konkrete kontekst
 • anvende teoretiske begreber på egen indsamlet empiri
 • arbejde med tids- og ressourcestyring i projekter

Kompetencer

 • at reflektere over egen rolle som observatør af brugere og brugspraksis
 • at reflektere over anvendeligheden af etnografiske metoder og studier af brugere og brugspraksis i designprocesser
 • at opsætte mål for et projektarbede
 • at gennemføre en socio-materiel analyse i relation til en designfaglighed

Undervisningsform

Undervisningen foregår som forelæsninger, workshops og individuelle øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFeltstudier og socio-materiel analyse
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Fastsættes i semesterbeskrivelsen.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelField Studies and Socio-material Analysis
ModulkodeTBBDB20103
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design