Dynamik og svingninger

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i 'Modeller, mekanik og materialer'.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, opnår:

Læringsmål

Viden

 • dynamik samt svingninger af systemer
 • modeller til beskrivelse af bevægelser og svingninger
 • dæmpning og regulering af svingninger
 • matematiske modeller til beskrivelse af dynamiske systemer

Færdigheder

 • identificere relevante frihedsgrader for simple modeller af mekaniske systemer, samt kilder til inerti, stivhed, energi-dissipation og ydre kræfter
 • benytte matematisk og numerisk analyse til at løse standard-bevægelsesligninger for modeller af mekaniske systemer
 • give praktisk anvendelige fortolkninger og vurderinger af analytiske og numeriske resultater
 • identificere resonansproblemer for konkrete mekaniske systemer, hvis dynamik (dvs. inerti og/eller energi-dissipation) ikke kan ignoreres
 • anvende teorier for simple og idealiserede modeller til design og analyse af konkrete, realistiske dynamiske systemer
 • redegøre for begrænsningerne i de anvendte modeller og metoder, samt for betydningen og de mulige konsekvenser af forsimplende antagelser, især linearisering og begrænsning af antal frihedsgrader
 • Udfærdige en professionel rapport over miniprojekter ved hjælp af de to softwares LYX og Maple

Kompetencer

 • forstå, analysere og opstille modeller for mekaniske systemer og kontrollerede processer
 • vurdere forskellige måder at kontrollere svingninger og vibrationer

Undervisningsform

Undervisningen foregår som vekselvirkning mellem forelæsninger og løsning af opgaver.        

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDynamik og svingninger
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Fastsættes i semesterbeskrivelsen.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDynamics and Vibrations
ModulkodeTBBD22203
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design