Bachelorprojekt: Fysiologiske signaler og teknologi-udvikling

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på kvalifikationer opnået i projektmodulerne på 1.-4. semester samt kvalifikationer opnået i kursusmodulerne på 1.-5. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Kan redegøre for typiske faser i et produktudviklingsforløb
 • Kan forklare hvilke særlige forholdsregler og krav den valgte problemstilling stiller til udvikling af en konkret sundhedsteknologisk løsning
 • Kan redegøre for hvordan en konkret sundhedsteknologisk løsning minimerer risici for at klinikere begår fejl

Færdigheder

 • Kan argumentere for en videnskabelig problemstilling med sundhedsteknologiske perspektiver og for problemstillingens relevans med inddragelse af videnskabelig litteratur
 • Kan argumentere for en sundhedsteknologis relevans ift. projektets problemstilling
 • Kan designe en sundhedsteknologisk løsning med udgangspunkt i relevante regulatoriske krav, personsikkerhed og holdbarhed. 
 • Kan dokumentere systematisk opsamling og behandling af fysiologiske signaler
 • Kan argumentere for nødvendige tests for at evaluere et produkts opfyldelse af kravspecifikation, herunder krav til design og HW/SW-implementering
 • Kan planlægge, udføre og dokumentere test af kravspecifikation, design og teknisk implementering af et produkt
 • Kan formidle projektarbejdet til forskellige målgrupper

Kompetencer

 • Kan diskutere projektarbejdets metoder ift. opnåede resultater
 • Kan diskutere begrænsninger ved valgte test og evalueringsmetoder og foreslå en hensigtsmæssig fremtidig plan for løsningen.
 • Kan vurdere betydningen af projektarbejdets planlægning og organisering for projektarbejdets kvalitet

Undervisningsform

Studenterstyret projektarbejde med vejledning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt: Fysiologiske signaler og teknologi-udvikling
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Projekteksamen afholdes i henhold til "Vejledning for projekteksamen på SUND", som findes på følgende link https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Regler+og+formularer/Gruppebaseret+projekteksamen/ ift. form. Indholdet i eksaminationen tager udgangspunkt i projektmodul-beskrivelsens læringsmål.
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor Project: Physiological Signals and Technology Development
ModulkodeSTIST20B6_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet