Optagelse af fysiologiske signaler

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på kvalifikationer opnået i modulerne ”Forståelse af fysiologiske signaler” og ”Calculus”.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Kan redegøre for en konkret problemstilling med fokus på optagelse og tilpasning af fysiologiske signaler, fra sensor til digitalt signal

Færdigheder

 • Kan anvende fagterminologi til forklaring af et eller flere konkrete fysiologiske signalers oprindelse samt sammenhængen mellem projektets problemstilling og signalernes oprindelse og karakteristika
 • Kan anvende grundlæggende sundhedsteknologiske design-principper
 • Kan argumentere for en konkret forsøgsopstilling, herunder redegøre for sensorkarakteristika, strømforsyning, front-end specifikationer, båndbredde, forstærkning, digitalisering og el-sikkerhed
 • Kan tilpasse signaler ift. arbejdsområdet for en A/D-konverter
 • Kan realisere forsøgsopstillingen i laboratoriet i form af sammensætning af moduler
 • Kan anvende måletekniske metoder og måleapparater til test af forsøgsopstilling
 • Kan diskutere konsekvensen af forskellige indstillinger af parametre som forstærkning, filter-karakteristikker og samplings-frekvens
 • Kan dokumentere design, implementering og test af forsøgsopstilling

Kompetencer

 • Kan reflektere over sammenhæng mellem anvendte metoder til videndeling og læringsudbytte i et sundhedsteknologisk projektarbejde
 • Kan identificere egne læringsbehov mht. optagelse af et fysiologisk signal i en konkret kontekst

Undervisningsform

Studenterstyret projektarbejde med vejledning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOptagelse af fysiologiske signaler
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelRecording of Physiological Signals
ModulkodeSTIST20B3_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet