Sundhedsteknologi i klinisk praksis

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på kvalifikationer opnået i modulerne ” Sundhedsteknologiske produkter” og ”Videnskabsteori og metoder”.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Kan forklare principper for brugergrænsefladedesign
  • Kan forklare hvordan standarder er implementeret i sundhedssektoren, samt hvordan de kan anvendes ifm. design- og implementering af sundhedsteknologi
  • Kan give eksempler på kliniske instrukser, procedurer og retningslinjer og disses funktion

Færdigheder

  • Kan give relevante eksempler på, hvordan sundhedsteknologi kan indgå i klinisk beslutningstagen
  • Kan diskutere hvordan sundhedsteknologi kan integreres i klinisk praksis, herunder identificere hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige elementer ved eksisterende sundhedsteknologier, herunder brugergrænseflader
  • Kan analysere en klinisk proces, hvor sundhedsteknologi indgår eller potentielt kan indgå
  • Kan diskutere en klinisk proces i praksis med udgangspunkt i en klinisk retningslinje
  • Kan diskutere hvordan sundhedsteknologi påvirker og påvirkes af en specifik klinisk opgave eller kontekst
  • Kan diskutere betydningen af inddragelse af kliniske brugere og viden om klinisk praksis i design af sundhedsteknologiske løsninger

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSundhedsteknologi i klinisk praksis
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelClinical use of Medical Technologies
ModulkodeSTIST18B5_4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet